Chỉ còn
0 0 0 0
0 0 0 0
ngày
0 0 0 0
0 0 0 0
:
0 0 0 0
0 0 0 0
:
0 0 0 0
0 0 0 0

Tra cứu thông tin giá vàng

(Đơn vị: VNĐ/Chỉ) - Nguồn PNJ Lúc: 13:35 Ngày: 28/01/2021
Ngày
Tháng
Năm
Loại vàng Mua vào Bán ra
SJC HN 5.605.000 đ 5.655.000 đ
SJC HCM 5.605.000 đ 5.655.000 đ
Vàng PNJ 5.440.000 đ 5.490.000 đ
Vàng 24K 5.380.000 đ 5.460.000 đ
Vàng 18K 3.970.000 đ 4.110.000 đ
Vàng 14K 3.069.000 đ 3.209.000 đ