Chỉ còn
0 0 0 0
0 0 0 0
ngày
0 0 0 0
0 0 0 0
:
0 0 0 0
0 0 0 0
:
0 0 0 0
0 0 0 0

Tra cứu thông tin giá vàng

(Đơn vị: VNĐ/Chỉ) - Nguồn PNJ Lúc: 08:48 Ngày: 16/01/2021
Ngày
Tháng
Năm
Loại vàng Mua vào Bán ra
SJC HN 5.575.000 đ 5.640.000 đ
SJC HCM 5.575.000 đ 5.640.000 đ
Vàng PNJ 5.455.000 đ 5.505.000 đ
Vàng 24K 5.395.000 đ 5.475.000 đ
Vàng 18K 3.981.000 đ 4.121.000 đ
Vàng 14K 3.078.000 đ 3.218.000 đ