Khách hàng nhập mã LUONGVE10 tại bước thanh toán để được nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 500.000đ trên đơn hàng. LUONGVE10
Khách hàng nhập mã LUONGVE200 tại bước thanh toán để được nhận ưu đãi giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 4.000.000đ. LUONGVE200
Khách hàng nhập mã LUONGVE500 tại bước thanh toán để được nhận ưu đãi giảm 500.000đ cho đơn hàng từ 10.000.000đ. LUONGVE500