Chỉ còn
0 0 0 0
0 0 0 0
ngày
0 0 0 0
0 0 0 0
:
0 0 0 0
0 0 0 0
:
0 0 0 0
0 0 0 0

Tra cứu thông tin giá vàng

(Đơn vị: VNĐ/Chỉ) - Nguồn PNJ Lúc: 15:45 Ngày: 25/01/2021
Ngày
Tháng
Năm
_gold_type_name Mua vào Bán ra
SJC HN 5.605.000 đ 5.655.000 đ
SJC HCM 5.605.000 đ 5.655.000 đ
Vàng PNJ 5.475.000 đ 5.525.000 đ
Vàng 24K 5.415.000 đ 5.495.000 đ
Vàng 18K 3.996.000 đ 4.136.000 đ
Vàng 14K 3.090.000 đ 3.230.000 đ