Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007940
32.267.700 đ
37.962.000 đ (-15%)
5 (2)
33 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Hoa của Mẹ DDDDW008936
36.033.200 đ
42.392.000 đ (-15%)
5 (1)
95 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000185
99.559.000 đ
5 (1)
78 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001827
101.364.000 đ
5 (2)
67 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDY000585
22.205.000 đ
5 (1)
102 đã bán
Nhẫn Nam Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ True Love DD00W003328
7.345.700 đ
8.642.000 đ (-15%)
5 (1)
145 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDY000574
22.994.000 đ
5 (1)
397 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ Sứ giả mùa xuân DDDDY000608
32.324.650 đ
38.029.000 đ (-15%)
5 (3)
42 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002759
49.578.020 đ
60.461.000 đ (-18%)
5 (2)
66 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006782
83.045.500 đ
101.275.000 đ (-18%)
5 (2)
80 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001592
81.363.000 đ
5 (1)
201 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006294
100.433.000 đ
5 (9)
88 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002892
26.518.000 đ
5 (5)
147 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005084
77.660.000 đ
5 (5)
243 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005119
85.719.000 đ
5 (4)
121 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000564
105.682.000 đ
5 (3)
347 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005036
104.215.000 đ
5 (3)
86 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002893
51.634.000 đ
5 (5)
118 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006296
76.402.250 đ
89.885.000 đ (-15%)
5 (6)
42 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00H000294
86.109.000 đ
5 (4)
58 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002894
44.152.000 đ
5 (9)
317 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006290
16.012.000 đ
5 (8)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000135
93.647.000 đ
5 (2)
35 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14