Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ The Moment DDDDY000728
25.827.300đ
28.697.000đ (-10%)
5 (2)
59 đã bán
Nhẫn Kim cương vàng 18K Disney|PNJ Beauty & The Beast DD00H000361
8.905.500đ
9.895.000đ (-10%)
4 (3)
166 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH060002
22.900.000đ
5 (2)
98 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007940
30.368.000đ
37.960.000đ (-20%)
5 (3)
33 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Hoa của Mẹ DDDDW008936
33.912.000đ
42.390.000đ (-20%)
5 (1)
98 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDC001106
11.503.800đ
12.782.000đ (-10%)
5 (2)
180 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDW007498
15.865.200đ
17.628.000đ (-10%)
5 (1)
374 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW007929
10.642.500đ
11.825.000đ (-10%)
5 (2)
156 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDH000344
25.629.300đ
28.477.000đ (-10%)
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000185
99.513.000đ
5 (1)
79 đã bán
Nhẫn Nam Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ True Love DD00W003328
7.821.000đ
8.690.000đ (-10%)
5 (2)
154 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ Sứ giả mùa xuân DDDDY000608
34.208.100đ
38.009.000đ (-10%)
5 (3)
44 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Sứ giả mùa xuân DDDDW008068
36.396.150đ
42.819.000đ (-15%)
5 (3)
50 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007539
53.094.600đ
58.994.000đ (-10%)
5 (2)
72 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006782
91.147.500đ
101.275.000đ (-10%)
5 (3)
82 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ mặt chữ nhật nổi DDDDW060279
94.410.000đ
104.900.000đ (-10%)
5 (1)
106 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000564
105.669.000đ
4 (3)
363 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005036
83.355.200đ
104.194.000đ (-20%)
5 (3)
89 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16