Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060984
4.190.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH060002
22.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
73 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006500
12.027.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
83 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007940
37.981.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
15 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000012
16.538.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
55 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002620
11.431.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
124 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Moon PNJ MOXMX000027
9.060.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
7 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000460
13.453.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMC000521
4.090.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
86 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006396
10.521.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
28 đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y002737
13.317.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
44 đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y002738
9.599.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
72 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW002414
9.234.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (1)
201 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDY000585
22.183.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
27 đã bán
Nhẫn Cưới Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ True Love DD00W003159
5.981.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
106 đã bán
Nhẫn Cưới Vàng trắng 14K đính đá Saphire PNJ True Love SP00W000060
6.255.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
65 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001016
12.015.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
43 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001540
5.846.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
109 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000010
9.320.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
4 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003647
77.800.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
39 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001022
13.638.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
70 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá PNJ 0000W001772
4.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
178 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000236
6.527.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
50 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005215
7.081.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
184 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001015
14.425.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
11 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001014
11.726.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
41 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000241
6.529.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
34 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000008
31.979.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
12 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000007
52.824.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
23 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007539
59.400.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
63 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001537
4.769.000 đ
Mua 2 giảm 8%
5 (3)
77 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000009
50.629.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
20 đã bán
Vỏ nhẫn Vàng 18K PNJ 0000H000097
9.221.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
50 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001656
5.770.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
290 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001474
4.875.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
69 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002537
7.509.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
126 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002392
9.260.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
54 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002302
8.678.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
159 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001593
4.376.000 đ
Mua 2 giảm 8%
5 (3)
43 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001539
5.866.000 đ
5 (3)
74 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003135
120.852.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
54 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001592
81.381.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
183 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001654
6.734.000 đ
Mua 2 giảm 8%
5 (3)
76 đã bán
Nhẫn vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000122
9.356.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
51 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001335
8.824.000 đ
5 (1)
167 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y001842
7.771.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
122 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W003111
49.090.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
161 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16