Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000605
12.195.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
109 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000220
9.664.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
129 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001883
15.776.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
151 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000C060108
29.590.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (1)
12 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000108
24.505.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000339
14.140.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
53 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000754
24.164.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
75 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000012
27.161.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
25 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Trịnh Collection DDDDW000463
121.654.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
9 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001834
27.505.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
103 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001833
28.502.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
48 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000584
23.364.000 đ
Mua 2 giảm 8%
5 (1)
57 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
13.413.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
76 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000C000259
25.896.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XM00W000245
3.460.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Vỏ Lắc tay Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000098
194.551.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
18 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XM00W000247
2.826.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
442 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001630
17.258.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (3)
86 đã bán
Lắc Vàng 18K PNJ 0000Y001838
15.556.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
113 đã bán
Lắc cưới Vàng 14K PNJ True Love 0000X000010
6.124.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
34 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K PNJ True Love 0000W000743
5.661.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
215 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000243
12.846.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
296 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001840
15.728.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
276 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060180
5.750.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (1)
82 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000401
10.489.000 đ
5 (1)
240 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000756
30.041.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
95 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000755
41.182.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
26 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000323
16.658.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
105 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000432
10.194.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
201 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000568
15.630.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
297 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000335
19.494.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
25 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000409
86.739.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
76 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000240
14.081.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
67 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000569
7.859.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
500+ đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000085
84.777.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
72 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY061339
24.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Vỏ Lắc Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000047
183.230.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
44 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585
13.240.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
349 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000007
26.072.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
160 đã bán
Lắc tay Vàng 24K PNJ 0000Y001614
13.943.000 đ
5 (1)
86 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001715
14.183.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (1)
38 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 18K PNJ 0000W000564
19.611.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (1)
25 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 18K PNJ 0000W000563
17.124.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (3)
26 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y060500
12.900.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (1)
11 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y060499
12.290.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (3)
12 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y060497
12.590.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (1)
16 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000392
200.277.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
65 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000430
10.004.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
130 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16