Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000605
12.667.000 đ
5 (2)
157 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001883
16.019.000 đ
5 (1)
191 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000108
24.577.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (1)
70 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000754
24.165.000 đ
5 (1)
102 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Trịnh Collection DDDDW000463
103.513.000 đ
121.780.000 đ (-15%)
5 (1)
13 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001834
27.343.000 đ
5 (2)
127 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001833
25.992.760 đ
28.253.000 đ (-8%)
5 (2)
55 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000584
24.179.000 đ
5 (1)
83 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
13.953.000 đ
5 (2)
127 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000C000259
25.970.000 đ
5 (2)
61 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001630
17.325.000 đ
5 (3)
128 đã bán
Lắc Vàng 18K PNJ 0000Y001838
15.562.000 đ
5 (2)
131 đã bán
Lắc cưới Vàng 14K PNJ True Love 0000X000010
5.609.240 đ
6.097.000 đ (-8%)
5 (2)
42 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000243
13.453.000 đ
5 (3)
318 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001840
15.707.000 đ
5 (1)
333 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000755
40.999.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
38 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000432
10.551.000 đ
5 (2)
262 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000568
16.246.000 đ
5 (2)
410 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000240
14.591.000 đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (2)
82 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000569
8.166.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY061339
24.900.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
57 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585
14.106.000 đ
5 (2)
471 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000007
25.966.000 đ
5 (2)
189 đã bán
Lắc tay Vàng 24K PNJ 0000Y001614
12.729.529 đ
5 (1)
120 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001715
13.026.280 đ
14.159.000 đ (-8%)
4 (2)
43 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000430
10.375.000 đ
5 (2)
171 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000699
25.419.000 đ
5 (3)
50 đã bán
Lắc chân Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000651
3.851.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060842
21.990.000 đ
5 (3)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060368
19.290.000 đ
4 (4)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z000158
13.827.000 đ
5 (1)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000388
7.713.000 đ
5 (4)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14