Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000605
12.598.000đ
5 (2)
163 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001883
16.052.000đ
5 (1)
207 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000108
22.116.600đ
24.574.000đ (-10%)
5 (2)
73 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000754
19.310.400đ
24.138.000đ (-20%)
5 (2)
103 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Trịnh Collection DDDDW000463
109.419.300đ
121.577.000đ (-10%)
5 (2)
15 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001834
26.626.000đ
5 (3)
131 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001833
26.229.760đ
27.904.000đ (-6%)
5 (2)
56 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000584
24.137.000đ
5 (1)
84 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
13.060.360đ
13.894.000đ (-6%)
5 (3)
132 đã bán
Vỏ Lắc tay Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000098
175.095.900đ
194.551.000đ (-10%)
5 (2)
24 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001630
15.964.760đ
17.353.000đ (-8%)
5 (3)
135 đã bán
Lắc Vàng 18K PNJ 0000Y001838
14.330.840đ
15.577.000đ (-8%)
5 (2)
136 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000243
13.466.000đ
5 (3)
354 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001840
15.293.000đ
5 (2)
343 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000755
34.765.850đ
40.901.000đ (-15%)
5 (1)
39 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000432
10.574.000đ
5 (2)
268 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000568
15.847.000đ
5 (3)
471 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585
13.687.000đ
5 (3)
491 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000007
23.357.700đ
25.953.000đ (-10%)
5 (3)
197 đã bán
Lắc tay Vàng 24K PNJ 0000Y001614
13.933.444đ
5 (1)
128 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000430
9.520.160đ
10.348.000đ (-8%)
5 (3)
173 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000699
19.057.500đ
25.410.000đ (-25%)
5 (3)
54 đã bán
Lắc chân Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000651
3.988.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060842
21.990.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương ổ 6.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000080
171.900.000đ
191.000.000đ (-10%)
5 (3)
38 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương ổ 6.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000079
164.070.000đ
182.300.000đ (-10%)
5 (3)
50 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z000158
13.052.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000388
7.509.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000566
12.374.000đ
5 (34)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000526
6.084.000đ
5 (15)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001620
21.989.420đ
23.393.000đ (-6%)
5 (2)
321 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 15