Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060004
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060009
6.776.000đ
8.470.000đ (-20%)
5 (4)
9 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000019
7.213.600đ
9.017.000đ (-20%)
86 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000128
40.556.560đ
46.087.000đ (-12%)
5 (3)
14 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000272
6.182.900đ
7.274.000đ (-15%)
5 (4)
39 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000005
10.109.900đ
11.894.000đ (-15%)
5 (5)
13 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000144
10.574.000đ
12.440.000đ (-15%)
5 (4)
34 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW000009
15.087.200đ
18.859.000đ (-20%)
5 (4)
4 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ngọc trai Akoya PNJ PNJ PAMXY000003
36.868.000đ
46.085.000đ (-20%)
5 (3)
4 đã bán
Hạt charm Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ Báu vật phu thê PF00Y000001 Chưa kèm Vòng / Lắc Hạt charm Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ Báu vật phu thê PF00Y000001
Bông tai Vàng 10K Mother of Pearl STYLE By PNJ Goddesses PM00Y000001
5.359.500đ
5.955.000đ (-10%)
5 (3)
27 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000122 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000122
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000122
31.458.400đ
39.323.000đ (-20%)
5 (3)
14 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000043 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000043
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000043
19.207.200đ
24.009.000đ (-20%)
5 (3)
6 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000013
55.184.000đ
68.980.000đ (-20%)
5 (3)
10 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAMXW000014
58.830.400đ
73.538.000đ (-20%)
5 (3)
6 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXW000016
11.696.800đ
14.621.000đ (-20%)
5 (4)
5 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000279
6.264.500đ
7.370.000đ (-15%)
5 (3)
87 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ NHNHY000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
2.974.500đ
3.305.000đ (-10%)
5 (3)
23 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
5.279.400đ
5.866.000đ (-10%)
5 (2)
19 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001
7.647.200đ
9.559.000đ (-20%)
5 (4)
49 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000009
10.721.600đ
13.402.000đ (-20%)
5 (4)
98 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000008
9.760.000đ
12.200.000đ (-20%)
5 (4)
79 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000006
8.964.800đ
11.206.000đ (-20%)
5 (4)
123 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000241
5.595.200đ
6.994.000đ (-20%)
5 (4)
88 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000240
5.408.400đ
9.014.000đ (-40%)
5 (4)
25 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000007
42.771.200đ
53.464.000đ (-20%)
5 (4)
30 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000274
4.706.450đ
5.537.000đ (-15%)
5 (4)
113 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000095
9.920.800đ
12.401.000đ (-20%)
5 (4)
270 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000197 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000197
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PF00H000001
3.939.200đ
4.924.000đ (-20%)
5 (4)
167 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005522
6.757.500đ
7.950.000đ (-15%)
5 (4)
70 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005520
8.385.250đ
9.865.000đ (-15%)
5 (4)
67 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005059
7.110.250đ
8.365.000đ (-15%)
5 (4)
86 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004794
9.414.600đ
11.076.000đ (-15%)
85 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004622
11.530.800đ
12.812.000đ (-10%)
5 (4)
62 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005124 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005124
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005124
8.216.100đ
9.666.000đ (-15%)
5 (3)
117 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004536
5.513.100đ
6.486.000đ (-15%)
5 (4)
175 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004498
10.107.900đ
11.231.000đ (-10%)
5 (4)
234 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000395 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000395
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000395
5.414.500đ
6.370.000đ (-15%)
5 (3)
349 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000152
6.232.200đ
7.332.000đ (-15%)
5 (4)
329 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002388
7.243.700đ
8.522.000đ (-15%)
5 (4)
335 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001745
6.978.500đ
8.210.000đ (-15%)
5 (7)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000337 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000337
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000337
6.006.100đ
7.066.000đ (-15%)
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000098 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000098
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000098
3.664.350đ
4.311.000đ (-15%)
5 (3)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Blog & Tips