Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000109
8.104.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
390 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000200
9.403.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000678
15.514.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000355 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000355
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000355
15.764.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000128
4.386.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (24)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
7.588.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002482
15.143.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000526
6.670.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000124 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000124
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000124
7.141.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000395
9.481.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000206
3.397.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000052
7.702.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (34)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XM00W000245
3.611.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y001923
3.514.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000583
15.820.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001071
15.200.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (73)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000302
27.626.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000037
7.970.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000134 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000134
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000134
10.902.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (45)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y061086
8.130.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim Tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000203
2.156.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (258)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
6.369.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000109
10.240.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y001997
5.124.000đ
4 (7)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000131
7.111.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ True Love DDDDW003706
20.121.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (46)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim Tiền Vàng 18K PNJ 0000Y000143
6.794.000đ
5 (34)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000611
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000611
11.584.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
7.558.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000027
8.777.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002491
7.022.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Bông tai kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ khoen tròn 0000W001550
3.054.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001919
3.069.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001740
4.707.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060420
4.720.000đ
4 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y001993
4.785.000đ
5 (3)
365 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW002539
9.890.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007924
21.357.000đ
23.730.000đ (-10%)
5 (4)
240 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854
12.970.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Vòng tay Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000688
25.554.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001734
10.770.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (4)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K Kim tiền PNJ DD00W001250
13.414.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
396 đã bán
Vòng tay Kim tiền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000267
25.359.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY067159
9.890.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (4)
171 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y061085
8.130.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (5)
431 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000398 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000398
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000398
3.248.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16