Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Bông tai Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000015
78.722.000 đ
5 (3)
63 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001408
18.030.000 đ
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001373
49.849.000 đ
Mua từ 2 giảm 10%
29 đã bán
Bông tai kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001374
59.263.000 đ
Mua từ 2 giảm 10%
9 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000219
37.304.000 đ
5 (5)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000556
26.059.000 đ
5 (9)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000176
42.985.000 đ
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000153
29.488.000 đ
5 (8)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000274
21.571.000 đ
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000443
45.115.000 đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000567
32.445.000 đ
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000263
37.824.000 đ
5 (2)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000511
58.718.000 đ
5 (17)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000375
16.581.000 đ
5 (8)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000328
34.783.000 đ
5 (16)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000479
29.861.000 đ
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000200
13.652.000 đ
5 (3)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000250
23.243.000 đ
4 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000694
24.777.000 đ
5 (2)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5