Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001796
67.177.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty and The Beast DDDDW001436
26.365.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001700
70.870.500đ
78.745.000đ (-10%)
5 (5)
88 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001705
80.817.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
285 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000447
40.269.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
407 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000015
79.065.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
72 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001461
49.120.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
298 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000632
47.725.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
198 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000628
68.695.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
338 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Sắc Xuân DDDDW001487
78.567.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
65 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW001565
27.419.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
346 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DD00X000068
10.212.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001409
47.996.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
456 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001408
18.305.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
1000+ đã bán
Bông tai kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001374
60.263.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
13 đã bán
Bông tai kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001368
76.328.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
17 đã bán
Bông tai kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001341
34.825.500đ
38.695.000đ (-10%)
5 (4)
41 đã bán
Bông tai kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001345
99.099.000đ
110.110.000đ (-10%)
5 (4)
24 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001410
57.832.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
283 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000219
37.598.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000556
26.365.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000176
43.235.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000153
29.759.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000274
21.791.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000443
45.381.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000299
12.516.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000567
32.744.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000263
38.063.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000511
59.041.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (18)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000591
50.352.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (3)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000375
16.866.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
2000+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000207
48.260.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
3 (7)
500+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000205
52.301.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000206
27.759.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000328
35.034.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (17)
1000+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000092
17.713.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000704
78.167.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
28 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000479
30.410.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000672
16.257.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (20)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000200
13.938.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000250
23.497.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000696
84.153.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00C000065
9.612.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000694
25.124.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001704
71.165.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
267 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000302
27.626.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
2000+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000133
33.293.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000143
25.981.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7