Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060179
53.025.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
21 đã bán
Bông tai Kim Cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDY000143
10.223.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
112 đã bán
Bông tai Kim Cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDX000059
21.043.450 đ
22.151.000 đ (-5%)
5 (1)
35 đã bán
Bông tai Kim Cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW002581
17.922.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
148 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060159
87.660.000 đ
97.400.000 đ (-10%)
5 (1)
33 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W001145
48.321.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
123 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060161
39.950.000 đ
47.000.000 đ (-15%)
5 (1)
39 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002352
38.261.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
133 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001212
102.934.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
93 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002085
58.275.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
56 đã bán
Bông tai Kim cương nâu Vàng 18k PNJ DDDDX000006
61.658.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
55 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060166
32.300.000 đ
38.000.000 đ (-15%)
5 (3)
36 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty and The Beast DDDDW001436
25.924.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
288 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001462
43.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (2)
116 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001764
65.762.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
57 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002047
35.742.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
228 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060157
64.100.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
148 đã bán
Bông tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060164
36.635.000 đ
43.100.000 đ (-15%)
5 (3)
43 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001870
89.573.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
122 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001706
60.640.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
333 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001702
89.240.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
107 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001703
94.460.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (2)
429 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001871
80.678.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (10)
23 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001698
92.841.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (12)
127 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001795
27.499.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
100 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001701
69.461.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (7)
76 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001704
70.652.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
165 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001794
24.391.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
72 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001796
66.782.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
454 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DD00W000961
14.376.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
97 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001699
47.915.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
103 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001700
78.249.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
59 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001637
104.871.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
224 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001705
80.488.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
157 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000447
39.992.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
246 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060117
62.135.000 đ
73.100.000 đ (-15%)
5 (2)
94 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000015
78.656.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
62 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001461
48.779.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
270 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000632
46.937.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
138 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000628
67.945.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
214 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Sắc Xuân DDDDW001487
77.888.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW001565
26.908.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
229 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DD00X000068
9.893.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (1)
338 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001409
47.658.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
335 đã bán
 
1 2 3 4 5 6