Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K hình Thánh giá PNJ 0000W060419 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K hình Thánh giá PNJ 0000W060419
1.870.600đ
1.990.000đ (-6%)
5 (2)
249 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
5.187.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (33)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277
9.690.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060052 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver hình thánh giá XMXMW060052
1.565.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060051 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051
1.595.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
5 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060589 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ hình thánh giá XMXMW060589
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ hình thánh giá XMXMW060589
4.390.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
91 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XM00W000732 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XM00W000732
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XM00W000732
12.562.600đ
13.655.000đ (-8%)
5 (3)
89 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060002
395.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
171 đã bán
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060181 Chưa kèm dây chuyền Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
54.500.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025
395.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
382 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski XM00W000128 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ XM00W000128
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ XM00W000128
2.615.450đ
3.077.000đ (-15%)
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng Ý 18K hình phật đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
7.230.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng Ý 18K hình Phật đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801
4.114.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104
7.042.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
4.678.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000145 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000145
1.419.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (12)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103
3.435.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
1000+ đã bán