Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002499
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002499
28.507.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
100 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002500 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002500
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
10.170.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
10 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
14.736.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
6 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMH000001
19.183.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
3 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002
7.176.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
13 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXX000003
14.047.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
9 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SPSPX000002
11.528.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
12 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000010
15.074.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
8.279.100đ
9.199.000đ (-10%)
5 (3)
168 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001750 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001750 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001750
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001750
51.822.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000120 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000120
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
5.881.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (33)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
8.075.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000294 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000294
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000294
7.374.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (5)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104
7.934.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
5.169.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000145 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000145
1.546.000đ
5 (12)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103
Lắc tay Bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMW060063
865.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
96 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060002
395.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
364 đã bán
Bông tai bạc PNJSilver hình Thánh Giá 0000W060025
445.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
192 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060069
495.000đ
Quà tặng túi xinh
500+ đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver hình hoa sen XM00W060009
495.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
402 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver thánh giá XMXMW060058
267.000đ
445.000đ (-40%)
5 (3)
396 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025
395.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000044 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000044
290.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (43)
2000+ đã bán