Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Kiềng cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060008
18.460.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060270
40.490.000đ
5 (3)
6 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060267
41.490.000đ
5 (3)
2 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060262
36.990.000đ
5 (2)
8 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060251
32.190.800đ
34.990.000đ (-8%)
5 (3)
39 đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060011
29.966.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060105
12.341.000đ
5 (33)
2000+ đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060104
18.479.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Kiềng bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XMXMH000001
987.000đ
1.645.000đ (-40%)
5 (3)
19 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver kiểu lượn sóng 0000W060017
836.500đ
1.195.000đ (-30%)
5 (4)
227 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060005
29.264.000đ
5 (3)
247 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060021
13.020.000đ
5 (3)
201 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000Z060182
31.990.000đ
5 (3)
2 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060181
43.390.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060180
43.390.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060179
50.390.000đ
5 (3)
1 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060283
23.690.000đ
5 (3)
9 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060282
59.990.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060281
42.790.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060280
42.990.000đ
5 (3)
12 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060279
41.990.000đ
5 (3)
1 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060278
45.990.000đ
5 (3)
20 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060277
43.390.000đ
5 (3)
5 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060276
15.490.000đ
5 (3)
38 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060275
41.690.000đ
5 (3)
8 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060274
37.990.000đ
5 (3)
26 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060273
19.690.000đ
5 (3)
16 đã bán
Kiềng Bạc Ý PNJSilver 0000W060020
1.295.000đ
Mua 2 giảm 50% cho sản phẩm thứ 2
5 (2)
29 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000C060003
2.295.000đ
Mua 2 giảm 50% cho sản phẩm thứ 2
5 (3)
Kiềng Bạc ý PNJSilver 0000H060001
2.295.000đ
Mua 2 giảm 50% cho sản phẩm thứ 2
5 (3)
14 đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060007
12.394.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060169
17.752.000đ
5 (3)
43 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000065
26.523.000đ
5 (3)
68 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000C060081
36.997.000đ
5 (3)
57 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060153
34.829.000đ
5 (3)
77 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060150
34.829.000đ
5 (3)
112 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060146
45.297.000đ
5 (3)
64 đã bán
Kiềng cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060009
18.319.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000K060010
4.590.000đ
5 (3)
13 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000K060001
2.990.000đ
5 (3)
10 đã bán
Kiềng cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060001
19.279.000đ
5 (50)
2000+ đã bán
 
1 2
 

Sản phẩm gợi ý cho bạn