Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Kiềng Vàng 24K PNJ 0000Y060118
17.993.000 đ
5 (2)
189 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060257
28.990.000 đ
5 (2)
17 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060256
21.290.000 đ
5 (4)
77 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060255
26.390.000 đ
5 (4)
41 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060254
22.690.000 đ
5 (2)
28 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060253
33.990.000 đ
5 (3)
184 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060252
34.990.000 đ
5 (2)
83 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060251
34.990.000 đ
5 (2)
39 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060250
18.990.000 đ
5 (4)
133 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060249
24.290.000 đ
5 (2)
27 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060248
38.990.000 đ
5 (2)
76 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060246
24.290.000 đ
5 (4)
237 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000C060107
26.990.000 đ
5 (2)
23 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000C060106
34.390.000 đ
5 (3)
8 đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060011
29.401.000 đ
5 (2)
1000+ đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060229
22.550.600 đ
23.990.000 đ (-6%)
5 (5)
5 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060240
25.490.000 đ
5 (5)
12 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060101
25.490.000 đ
5 (9)
8 đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060105
12.080.000 đ
5 (33)
1000+ đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060104
17.965.000 đ
5 (3)
1000+ đã bán
Kiềng bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XMXMH000001
987.000 đ
1.645.000 đ (-40%)
5 (2)
17 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000W060016
2.341.500 đ
3.345.000 đ (-30%)
5 (2)
65 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver kiểu lượn sóng 0000W060017
836.500 đ
1.195.000 đ (-30%)
5 (4)
184 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060004
20.024.000 đ
5 (2)
351 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060007
24.150.000 đ
5 (2)
318 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060005
29.264.000 đ
5 (2)
245 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060013
14.885.000 đ
5 (2)
185 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060021
13.020.000 đ
5 (2)
194 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060003
13.020.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000Z060141
51.314.600 đ
54.590.000 đ (-6%)
5 (2)
14 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000Z060139
45.096.500 đ
47.975.000 đ (-6%)
5 (2)
13 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi oval 0000Z060135
52.597.700 đ
55.955.000 đ (-6%)
5 (2)
26 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn và oval 0000Z060134
39.964.100 đ
42.515.000 đ (-6%)
5 (2)
18 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000W060218
48.057.500 đ
51.125.000 đ (-6%)
5 (2)
44 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060209
37.003.100 đ
39.365.000 đ (-6%)
5 (2)
26 đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060007
12.168.000 đ
5 (2)
2000+ đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060169
17.847.000 đ
5 (2)
42 đã bán
 
1 2
 

Sản phẩm gợi ý cho bạn