Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây cổ cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDY000071
103.257.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
10 đã bán
Dây cổ cưới Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trầu Cau XMXMW000373
33.432.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
69 đã bán
Dây cổ cưới Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Trầu Cau RBMXY000022
76.136.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (2)
36 đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000311
42.334.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
44 đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Bạch Khổng Tước XMXMW000310
39.643.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
48 đã bán
Dây cổ cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000298
31.780.000đ
5 (3)
266 đã bán
Dây cổ cưới Vàng 14K PNJ True Love 0000X000020
7.325.960đ
7.963.000đ (-8%)
5 (3)
57 đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000048
35.232.500đ
41.450.000đ (-15%)
5 (3)
119 đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000239
40.791.600đ
45.324.000đ (-10%)
5 (5)
100 đã bán
Dây cổ Vàng 24K PNJ 0000Y000242
14.071.000đ
5 (8)
441 đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000021
75.185.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
85 đã bán
Dây cổ cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000013
50.421.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây cổ cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000048
55.907.000đ
5 (6)
1000+ đã bán
Dây cổ cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000049
61.978.000đ
5 (4)
275 đã bán
Dây cổ cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000031
112.986.000đ
5 (3)
476 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ Ngọc Yêu Thương PFXMW000014
27.405.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
199 đã bán
Dây cổ cưới Vàng 24K PNJ Sắc Son 0000Y000021
40.755.988đ
5 (14)
1000+ đã bán