Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376
6.900.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809 Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809
24.445.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294
5.638.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514
45.094.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000528 Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000528 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000528
2.033.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMW000423 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMW000423 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMW000423
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMW000423
7.201.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223 Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223
4.907.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555 Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555
5.377.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva ZTXMY001331 Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ Sunnyva ZTXMY001331 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ Sunnyva ZTXMY001331
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ Sunnyva ZTXMY001331
9.397.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517
7.258.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442
12.954.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000222 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000222
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000222
4.340.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMC000004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMC000004
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMC000004
7.188.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001
9.900.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000
11.500.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (3)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000
8.100.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443
13.535.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544
Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544
8.585.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Sunnyva XM00Y000005 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Sunnyva XM00Y000005 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Sunnyva XM00Y000005
1.115.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000527 Mặt dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000527 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000527
2.215.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007
3.046.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060001 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060001
2.690.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060000 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060000
2.690.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000143 Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000143 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000143
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000143
75.473.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
51 đã bán
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806
11.997.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464
4.093.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (1)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466
5.319.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465
4.367.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002334 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002334
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002334
38.431.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
9.610.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063367 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063367
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063367
15.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463
6.985.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001
Mề đay Vàng 18K đính Citrine GMCTXMC000011 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ CTXMC000011
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ CTXMC000011
8.444.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077
18.657.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060181 Chưa kèm dây chuyền Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
54.500.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840
2.890.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
10.982.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
3.243.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
17 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ PAXMW000101 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
9.542.100đ
11.226.000đ (-15%)
5 (3)
18 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000232 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000232
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000232
21.264.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000230 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000230
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000230
12.914.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000230 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000229
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000229
14.783.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283
6.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Sản phẩm gợi ý cho bạn