Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng (1)
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu

Đang lọc theo: Vàng 14K

Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ The moment DD00W003938
13.848.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
60 đã bán
Nhẫn cầu hôn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000185
22.781.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (15)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDY000511
4.751.500 đ
5.590.000 đ (-15%)
5 (9)
177 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ True Love DD00C000551
56.234.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (12)
318 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000471
5.588.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000649
12.491.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000139
15.917.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (22)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Chung Đôi DD00W000374
4.827.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (8)
1000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng trắng 14K PNJ 0000W000062
4.156.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 14K đính đá ECZ PNJ XM00H000005
3.665.600 đ
4.582.000 đ (-20%)
5 (6)
349 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Chung Đôi DD00W000384
4.380.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Chung Đôi DD00W000477
4.986.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (2)
500+ đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Chung Đôi DD00W000202
9.082.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng trắng 14K PNJ The moment 0000W002381
7.127.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ The moment DD00W004003
10.059.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn nam Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey & Friends 0000W002213
6.366.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
56 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella 0000W002212
6.505.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
130 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DD00W003597
12.204.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
108 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey DD00W003598
6.699.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
44 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001259
56.019.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
17 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K Timeless Diamond PNJ DDDDC001231
43.267.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
48 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDH000358
56.934.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
29 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDW007498
17.582.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
240 đã bán
Nhẫn Kim Cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001223
131.594.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
14 đã bán
Nhẫn Kim Cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001258
68.980.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
19 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDW008741
130.908.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
40 đã bán
Nhẫn Kim Cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDH000310
34.230.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
9 đã bán
Nhẫn Kim Cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001135
99.196.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
33 đã bán
Nhẫn Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDW007651
41.988.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
32 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001224
123.717.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
61 đã bán
Lắc cưới Vàng 14K PNJ True Love 0000X000010
6.124.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
34 đã bán
Dây cổ cưới Vàng 14K PNJ True Love 0000X000020
7.347.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
36 đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W003224
10.109.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W003223
11.186.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
2 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000476
4.791.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
153 đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W003137
20.229.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (2)
33 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007399
19.739.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
48 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001221
15.738.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
6 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006418
101.106.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
40 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006294
100.421.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (9)
67 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002892
26.537.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
118 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002893
51.655.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
80 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006292
60.611.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
9 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006296
89.896.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
30 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006295
72.336.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
16 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDX000128
59.890.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
107 đã bán
 
1 2 3