Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
9.380.000đ
5 (9)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000833
25.757.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000783
10.456.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007437
8.544.440đ
5 (24)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000273
5.536.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
6.406.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
7.991.000đ
4 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 18K PNJ 0000W000233
19.917.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000265
8.087.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000256
4.962.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000528
8.302.000đ
5 (1)
471 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000797
3.269.000đ
5 (19)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000234
11.285.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000082
9.012.000đ
5 (1)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
24.057.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000583
14.310.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000035
9.144.000đ
5 (16)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007438
8.332.000đ
5 (8)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000529
6.503.000đ
5 (1)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000527
7.588.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000530
3.596.000đ
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000255
3.683.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000220
1.389.000đ
5 (44)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000204
1.897.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000203
1.157.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000071
2.078.000đ
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 10K PNJ 0000W000199
1.204.000đ
5 (37)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000098
3.429.000đ
5 (39)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000099
4.458.000đ
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000711
2.474.000đ
5 (133)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000117
2.514.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000270
14.734.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000891
22.983.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000830
20.005.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000823
9.332.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000277
2.311.000đ
5 (42)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000708
2.650.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000505
8.896.000đ
4 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000714
9.444.000đ
3 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000275
5.700.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000520
53.876.000đ
5 (10)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7