Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
8.932.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (8)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000X000041
11.229.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
4 (2)
233 đã bán
Dây chuyền vàng Ý 18K PNJ 0000X000036
11.488.500 đ
12.765.000 đ (-10%)
5 (3)
165 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000833
25.879.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
463 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000783
10.473.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000806
8.610.300 đ
9.567.000 đ (-10%)
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000281
11.439.000 đ
12.710.000 đ (-10%)
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007437
7.394.000 đ
5 (24)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000273
5.697.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (6)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
6.406.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
8.016.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 18K PNJ 0000W000233
19.819.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000265
8.037.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (6)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ kiểu dây bi 0000Y000138
20.008.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000256
5.030.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000034
9.048.600 đ
10.054.000 đ (-10%)
5 (4)
136 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000528
8.278.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (1)
413 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000797
3.276.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (19)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000234
11.242.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000082
9.023.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (1)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
23.981.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000583
14.687.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000044
4.625.100 đ
5.139.000 đ (-10%)
5 (10)
138 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000035
9.135.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (16)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007438
7.454.914 đ
5 (8)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000529
6.412.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (1)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000527
7.591.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
488 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000530
3.674.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000255
3.850.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000220
1.380.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (44)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000204
1.945.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000203
1.172.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (14)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000071
2.064.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 10K PNJ 0000W000199
1.216.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ dây đan kiểu chữ cong 0000W000105
1.174.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (63)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000098
3.456.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000099
4.458.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ kiểu dây đan dập chữ S xoắn suốt 0000Y000711
2.535.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (131)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000117
2.460.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ dây mắc tre 0000W000235
6.367.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ dây đan lật đơn 0000W000257
5.023.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (14)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ dây đan kiểu chữ cong 0000Y000283
7.759.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ dây đan kiểu chữ cong 0000Y000256
1.962.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (99)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000270
14.470.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000480
23.178.600 đ
25.754.000 đ (-10%)
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000891
19.265.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000792
8.139.600 đ
9.044.000 đ (-10%)
5 (2)
486 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000830
19.313.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8