Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
9.601.200đ
10.668.000đ (-10%)
5 (9)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000833
30.605.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000783
11.936.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007437
9.908.000đ
5 (24)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000273
6.433.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
7.888.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
8.676.000đ
4 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 18K PNJ 0000W000233
22.853.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000265
9.142.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ kiểu dây bi 0000Y000138
21.238.200đ
23.598.000đ (-10%)
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000256
5.743.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000797
3.659.000đ
5 (19)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000234
12.251.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000082
10.469.000đ
5 (1)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
24.529.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000583
15.301.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000035
9.923.000đ
5 (16)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000255
4.440.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000220
1.623.000đ
5 (44)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000203
1.387.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000071
2.496.000đ
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 10K PNJ 0000W000199
1.432.000đ
5 (37)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000098
4.136.000đ
5 (39)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000099
5.259.000đ
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000711
2.982.000đ
5 (133)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000117
2.803.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000270
16.655.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000891
24.166.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000830
23.757.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000823
10.781.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000505
10.431.000đ
4 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000714
10.713.000đ
3 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000275
6.411.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000520
57.510.000đ
5 (10)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000742
5.686.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000143
4.085.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000079
7.214.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000075
4.736.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000109
10.129.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000952
3.102.000đ
5 (83)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000224
11.548.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6