Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060953
13.176.000 đ
14.640.000 đ (-10%)
5 (2)
54 đã bán
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
8.551.000 đ
5 (8)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000X000041
10.457.000 đ
4 (2)
127 đã bán
Dây chuyền vàng Ý 18K PNJ 0000X000036
12.115.000 đ
5 (3)
152 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000833
24.735.000 đ
5 (2)
361 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000795
8.795.000 đ
5 (4)
304 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000783
10.010.000 đ
5 (1)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000806
9.168.000 đ
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000281
12.033.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007437
7.197.000 đ
5 (24)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000273
5.413.000 đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
6.054.000 đ
5 (1)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
7.674.000 đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000265
7.792.000 đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ kiểu dây bi 0000Y000138
18.843.000 đ
5 (1)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16