Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng (1)
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu

Đang lọc theo: Vàng 18K

Nhẫn cưới nam Vàng 18K đính đá Synthetic PNJ ZTZTX000003
11.162.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
44 đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá Synthetic PNJ The moment ZTZTX000002
8.784.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
50 đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng 18K PNJ The moment DD00Y002535
17.972.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
44 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ The Moment DDDDY000728
28.693.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
34 đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng 18K PNJ True Love DD00C000552
8.903.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (11)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XM00Y000877
7.813.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ Chung Đôi DD00Y000669
4.606.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (19)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XM00Y000863
3.842.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (26)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XM00Y000861
3.388.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (18)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XM00Y000865
3.600.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (40)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng 18K PNJ Sánh Duyên 0000Y000284
3.273.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (36)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XM00Y000868
3.330.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DD00Y000708
7.025.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XM00Y000873
3.940.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ Chung Đôi DD00Y000508
9.327.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XM00Y000874
3.728.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (15)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K PNJ 0000Y000288
3.411.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (17)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng 18K PNJ Chung Đôi DD00Y000701
5.729.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (6)
1000+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ Vàng Son DD00Y000883
10.199.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY001806
4.843.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y000895
6.030.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XM00Y000864
4.044.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XMXMY001795
6.534.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Chung Đôi XMXMY001796
4.908.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y000880
5.568.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y000879
8.536.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY001794
7.160.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng 18K PNJ Vàng Son 0000Y000300
5.340.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng 18K PNJ Vàng Son 0000Y000352
5.194.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K PNJ Sánh Duyên 0000Y000295
5.427.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (18)
2000+ đã bán
Nhẫn cưới Vàng Trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W001190
5.566.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Hạt charm Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Báu vật phu thê RBXMY000001
7.750.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn cưới nam Vàng 18K PNJ The Moment 0000C000622
9.817.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Hạt charm Vàng 18K PNJ 0000Y000293
6.423.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn cưới nam Vàng 18K Disney|PNJ Sleeping Beauty 0000C000582
7.967.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
51 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs 0000C000581
6.804.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
56 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DD00C000985
7.230.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
58 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDC001273
7.836.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
76 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K Disney|PNJ Beauty and The Beast 0000H000125
8.547.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
84 đã bán
Nhẫn Kim cương vàng 18K Disney|PNJ Beauty & The Beast DD00H000361
9.873.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
116 đã bán
Hạt charm Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000001
6.844.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
45 đã bán
Hạt charm Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000002
6.236.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
83 đã bán
 
1 2 3 4 5