Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây chuyền trẻ em bạc PNJSilver 0000K000024
295.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (50)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K060030
386.750đ
595.000đ (-35%)
4 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền trẻ em bạc PNJSilver 0000K000013
295.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (20)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam bạc PNJSilver dây cong dập dẹp 0000K000039
775.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (76)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan dập chữ S 0000K000047
325.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (24)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000W060013
308.000đ
440.000đ (-30%)
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu dây bi 0000K000017
390.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (18)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K060029
600.000đ
5 (12)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K000027
511.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây bi 0000K000016
365.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (25)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu dây bi 0000K000012
315.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K000023
325.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (27)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan dập chữ S 0000K000045
239.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (26)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan kiểu chữ cong 0000K000026
475.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (17)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan lật đơn 0000K000037
295.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (20)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan kiểu chữ cong 0000K000021
320.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây dập chữ S xoắn đoạn 0000K000041
325.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K000020
595.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam bạc PNJSilver dây đan kiểu chữ cong 0000K000028
795.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (58)
2000+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060104
575.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060094
1.795.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060096
1.995.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
Dây chuyền Bạc Ý đính PNJSilver 0000W060076
625.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (1)
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060066
2.325.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
9 đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060079
2.955.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
21 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000019
1.145.000đ
5 (3)
131 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000015
402.500đ
575.000đ (-30%)
5 (3)
138 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060084
845.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
154 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060080
625.000đ
5 (3)
242 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000014
595.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
277 đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000W000016
625.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060069
1.895.000đ
5 (3)
45 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060068
965.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
146 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060059
675.000đ
1.125.000đ (-40%)
5 (3)
45 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000H060001
745.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
244 đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000H060002
1.295.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
72 đã bán
Dây chuyền nam Bạc PNJSilver 0000A060000
3.495.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
137 đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000W060016
975.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000006
775.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (33)
2000+ đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000011
495.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000W000007
321.750đ
495.000đ (-35%)
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000009
425.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060006
375.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060009
2.145.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000W060003
1.256.500đ
1.795.000đ (-30%)
5 (6)
500+ đã bán