Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây chuyền trẻ em bạc PNJSilver 0000K000024
295.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (50)
2000+ đã bán
Dây chuyền trẻ em bạc PNJSilver 0000K000013
295.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (20)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000K060012
399.000 đ
440.000 đ (-9%)
Combo đồng giá 666k
5 (14)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam bạc PNJSilver dây cong dập dẹp 0000K000039
775.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (70)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan dập chữ S 0000K000047
325.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (24)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000W060013
399.000 đ
440.000 đ (-9%)
Combo đồng giá 666k
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu dây bi 0000K000017
390.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (18)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000K060014
570.000 đ
Combo đồng giá 666k
5 (15)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K060029
600.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (12)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K000027
511.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000K060024
270.000 đ
Combo đồng giá 666k
5 (12)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000K060028
440.000 đ
Combo đồng giá 666k
5 (18)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây bi 0000K000016
365.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (24)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu dây bi 0000K000012
315.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K000023
325.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (27)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan dập chữ S 0000K000045
239.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (26)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan kiểu chữ cong 0000K000026
475.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (16)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan lật đơn 0000K000037
295.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (20)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan kiểu chữ cong 0000K000021
320.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây dập chữ S xoắn đoạn 0000K000041
325.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K000020
595.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam bạc PNJSilver dây đan kiểu chữ cong 0000K000028
795.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (57)
2000+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060066
2.325.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060079
2.955.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000014
595.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060069
1.895.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060068
965.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060057
895.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060059
787.500 đ
1.125.000 đ (-30%)
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060058
1.295.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000C060000
799.000 đ
995.000 đ (-20%)
Mua 2 giảm 50% cho sản phẩm thứ 2
Dây chuyền nam Bạc Ý PNJSilver 0000W060064
1.795.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền nam Bạc Ý PNJSilver 0000W060062
1.895.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền nam Bạc Ý PNJSilver 0000W060060
2.145.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000H060001
745.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000H060002
1.295.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Dây chuyền nam Bạc PNJSilver 0000A060000
3.495.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
133 đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060043
325.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
4 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060039
495.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000W060016
975.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000006
775.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W000004
2.677.500 đ
3.825.000 đ (-30%)
5 (8)
179 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000011
495.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
4 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000W000007
346.500 đ
495.000 đ (-30%)
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060006
375.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060010
499.000 đ
545.000 đ (-8%)
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060009
1.501.500 đ
2.145.000 đ (-30%)
4 (6)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu đai rết 0000W060003
1.256.500 đ
1.795.000 đ (-30%)
5 (6)
498 đã bán
 
1 2