BẠN ĐANG TÌM VIÊN KIM CƯƠNG THẾ NÀO?

Màu sắc:

Độ tinh khiết:

Kích thước (mm/ly):

Sản phẩm gợi ý:
D-VVS1-4.5 D-VVS1-5.4 F-VVS1-4.5 E-VVS1-4.5 E-VVS1-5.4 F-VVS1-5.4 F-VVS1-3.6 D-VVS1-3.9 D-VVS1-6.3 D-VVS1-5.0 F-VVS1-5.0 F-VVS1-6.3 E-VVS1-6.3

Những điều cần biết về kim cương tự nhiên

Những điều cần biết về kim cương thiên nhiên

Sản phẩm Kim Cương mới

Xem thêm