BẠN ĐANG TÌM VIÊN KIM CƯƠNG THẾ NÀO?

Màu sắc:

Độ tinh khiết:

Kích thước (mm/ly):

Sản phẩm gợi ý:
D-VVS1-4.5 D-VVS1-5.4 F-VVS1-4.5 E-VVS1-4.5 E-VVS1-5.4 F-VVS1-5.4 F-VVS1-3.6 D-IF/FL-4.5 D-VVS1-3.9 E-VVS1-3.6
Hình ảnh SKU Hình dạng Kích thước (mm/ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DD1101030.3045045 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3043043 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3043043 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1036036 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3045045 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1045045 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1036036 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1101030.3043043 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3054054 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1040040 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3054054 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3042042 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3045045 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3050050 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3042042 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1040040 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102020.3045045 0.00 E IF/FL Liên Hệ
DD1101030.3042042 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1045045 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1101030.3054054 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1039039 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1042042 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1054054 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3051051 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1101030.3040040 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3050050 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1101030.3050050 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1103020.3045045 0.00 F IF/FL Liên Hệ
DD1103030.1039039 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3051051 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3063063 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103020.3054054 0.00 F IF/FL Liên Hệ
DD1103030.1050050 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1042042 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1043043 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1043043 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1054054 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1050050 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102020.3050050 0.00 E IF/FL Liên Hệ
DD1101030.3041041 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1102020.3054054 0.00 E IF/FL Liên Hệ
DD1101050.3045045 0.00 D VS1 Liên Hệ
DD1102020.3043043 0.00 E IF/FL Liên Hệ
DD1102030.3048048 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1101030.1040040 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1038038 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1101030.3072072 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1102050.3045045 0.00 E VS1 Liên Hệ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14

Những điều cần biết về kim cương tự nhiên

Những điều cần biết về kim cương thiên nhiên

Sản phẩm Kim Cương mới

Xem thêm

Sản phẩm vỏ bán chạy

Xem thêm