Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Màu đá chính
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Nàng Thu XM00C000007
900.000đ
1.125.000đ (-20%)
5 (2)
175 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000002
1.046.500đ
1.495.000đ (-30%)
5 (4)
100 đã bán
Lắc tay bạc đính đá STYLE By PNJ XM00H000008
1.345.500đ
1.495.000đ (-10%)
5 (5)
185 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000C000008
995.000đ
5 (4)
226 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000C060003
1.095.000đ
5 (8)
52 đã bán
Lắc tay bạc STYLE By PNJ 0000W060045
1.095.000đ
5 (9)
125 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ XM00H000009
1.045.000đ
5 (2)
342 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ XM00W000007
1.465.000đ
5 (5)
500+ đã bán
Lắc tay Bạc đính đá Disney|PNJ Beauty & The Beast ZTZTC000001
1.016.250đ
1.355.000đ (-25%)
5 (2)
347 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver ZTZTK000002
659.000đ
5 (49)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W000010
1.495.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W060024
1.155.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W000012
1.195.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver 0000W000031
895.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W000011
1.455.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000K060073
694.400đ
1.085.000đ (-36%)
5 (4)
481 đã bán
Lắc tay nam bạc Ý PNJSilver 0000K060069
1.915.000đ
5 (17)
1000+ đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver NHXMW000004
855.000đ
5 (19)
1000+ đã bán
Vòng tay Charm Mix&Match PNJSilver 060021-060118
1.545.000đ
5 (9)
15100+ đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000009
1.050.000đ
5 (25)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver 0000K000002
590.000đ
5 (34)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000023
1.202.000đ
5 (28)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMK060009
1.095.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000015
1.075.000đ
5 (17)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6