Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002631 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002631 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002631
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002631
80.617.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
24 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000831
109.773.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
20 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007522
196.231.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (1)
22 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000408
66.042.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
27 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001013 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001013
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001013
110.239.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
11 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001640
34.868.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
68 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DD00Y000672
4.261.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
93 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DD00Y000652
7.989.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
81 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000157
71.896.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
90 đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W001608
5.944.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
332 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060003
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060003
3.810.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
1 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000512
65.867.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
95 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001638
100.092.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
43 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001
16.118.550đ
18.963.000đ (-15%)
5 (3)
19 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
21.071.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001037 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001037
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001037
41.057.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
124 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
29.916.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
203 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001039
52.011.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
390 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000336
158.787.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
84 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005039
94.450.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
26 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW004794
121.704.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
77 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060308
85.230.000đ
94.700.000đ (-10%)
4 (3)
66 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001716
93.407.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
128 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005823
135.374.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
171 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
121.337.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
65 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ PNJ TPXMW000216
12.075.100đ
14.206.000đ (-15%)
5 (4)
17 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000043
9.507.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
40 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000344
51.212.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
275 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001007
31.786.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
449 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXY000012
141.352.750đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
3 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
117.693.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
53 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062099
43.200.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
107 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000001
148.028.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
5 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000021
37.298.000đ
43.880.000đ (-15%)
5 (3)
11 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000010
23.809.600đ
29.762.000đ (-20%)
5 (3)
39 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000507
12.580.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
43 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000049
47.952.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
23 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PNJ PFXMX000016
5.662.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
37 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000163
22.294.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
4 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000332
14.831.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
53 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
10.783.950đ
12.687.000đ (-15%)
5 (3)
27 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00W000010
7.803.850đ
9.181.000đ (-15%)
5 (3)
24 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000021
10.260.350đ
12.071.000đ (-15%)
5 (2)
64 đã bán
Lắc tay trẻ em Vàng trắng 10K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060002
5.610.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
51 đã bán
Lắc tay trẻ em Vàng trắng 10K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060001
5.510.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
47 đã bán
Lắc tay trẻ em Vàng trắng 10K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060000
5.610.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
59 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000006
7.735.850đ
9.101.000đ (-15%)
5 (4)
20 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16