Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
20.882.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
29.712.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
141 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000367 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000367
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000367
42.176.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
372 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060308
83.520.000đ
92.800.000đ (-10%)
54 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
120.893.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
37 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000344
50.713.000đ
5 (2)
224 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000356 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000356
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000356
6.263.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
38 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DD00H000353
30.640.000đ
5 (3)
9 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
117.345.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
32 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000001
143.242.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
3 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
11.671.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005
7.978.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
8 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000006
7.196.950đ
8.467.000đ (-15%)
5 (3)
6 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16