Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây cổ Bạc đính đá Disney|PNJ Sleeping Beauty ZTZTW000008
836.500đ
1.195.000đ (-30%)
5 (3)
23 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá Disney|PNJ Winnie the Pooh XM00Y060002
465.500đ
665.000đ (-30%)
5 (3)
42 đã bán
Dây Cổ Bạc đính đá Disney|PNJ Sleeping Beauty ZTZTW000006
906.500đ
1.295.000đ (-30%)
5 (3)
21 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Sleeping Beauty ZTMXW000010
871.500đ
1.245.000đ (-30%)
5 (3)
40 đã bán
Bông tai bạc đính đá CZ Disney|PNJ Sleeping Beauty ZTMXW000009
647.500đ
925.000đ (-30%)
5 (3)
56 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá ECZ Disney|PNJ Minnie ZTXMW000004 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá ECZ Disney|PNJ Minnie ZTXMW000004
486.500đ
695.000đ (-30%)
5 (1)
236 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic Disney|PNJ Slepping Beauty ZTZTB000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic Disney|PNJ Sleeping Beauty ZTZTB000001
Dây cổ Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Winnie The Pooh XMXMY000459
6.897.750đ
8.115.000đ (-15%)
5 (3)
80 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Winnie The Pooh XMXMY000460
7.501.250đ
8.825.000đ (-15%)
5 (3)
27 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ XM00X000015 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Sleeping Beauty XM00X000015
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY060442
5.601.500đ
6.590.000đ (-15%)
5 (3)
100 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00Y061084
2.966.500đ
3.490.000đ (-15%)
5 (2)
101 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Minnie XM00Y060106
5.771.500đ
6.790.000đ (-15%)
5 (2)
58 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XMXMY060463
5.941.500đ
6.990.000đ (-15%)
4 (3)
36 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Cinderella XM00Y060101
6.451.500đ
7.590.000đ (-15%)
5 (3)
27 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Mickey XMXMY000356
6.037.550đ
7.103.000đ (-15%)
111 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Winnie The Pooh XM00C000017 Chưa kèm dây chuyền
Dây cổ bạc Disney|PNJ Alice In Wonderland 0000A060002
556.500đ
795.000đ (-30%)
5 (2)
15 đã bán
Lắc tay Bạc Disney|PNJ Alice In Wonderland 0000A060005
535.500đ
765.000đ (-30%)
5 (3)
23 đã bán
Lắc tay Bạc Disney|PNJ Alice In Wonderland 0000Y060033
535.500đ
765.000đ (-30%)
5 (1)
41 đã bán
Lắc tay bạc Disney|PNJ Winnie The Pooh 0000Y060031
577.500đ
825.000đ (-30%)
5 (3)
68 đã bán
Dây cổ Bạc Disney|PNJ Winnie the Pooh XMXMH060003
626.500đ
895.000đ (-30%)
5 (3)
65 đã bán
Dây cổ Bạc Disney|PNJ Winnie the Pooh XMXMH060002
626.500đ
895.000đ (-30%)
5 (3)
51 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Winnie the Pooh XMXMC060006
626.500đ
895.000đ (-30%)
5 (3)
45 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá Disney|PNJ Winnie the Pooh XM00Y060004
626.500đ
895.000đ (-30%)
5 (3)
22 đã bán
Lắc tay trẻ em Bạc Disney|PNJ Winnie the Pooh 0000W060115
500.500đ
715.000đ (-30%)
5 (3)
65 đã bán
Dây cổ trẻ em Bạc Disney|PNJ Winnie the Pooh 0000Y060029
521.500đ
745.000đ (-30%)
5 (3)
25 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ Winnie the Pooh 0000Y060024
626.500đ
895.000đ (-30%)
5 (3)
52 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ Winnie the Pooh 0000W060034
521.500đ
745.000đ (-30%)
5 (3)
70 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW005569
69.038.700đ
81.222.000đ (-15%)
5 (3)
38 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDH000036 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDH000036
Nhẫn kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DD00C000576
29.857.950đ
35.127.000đ (-15%)
5 (3)
150 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW003843
68.464.950đ
80.547.000đ (-15%)
5 (2)
57 đã bán
Lắc bạc đính đá Disney|PNJ Frozen NHMXW000002
836.500đ
1.195.000đ (-30%)
5 (13)
238 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Minnie ZTXMY000093
6.866.300đ
8.078.000đ (-15%)
5 (8)
201 đã bán
Dây cổ trẻ em Bạc đính đá Disney|PNJ Mickey XMXMC060004
696.500đ
995.000đ (-30%)
5 (2)
54 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá Disney|PNJ TinkerBell XM00W060002
822.500đ
1.175.000đ (-30%)
5 (3)
31 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá Disney|PNJ Peter Pan XM00Y060004
346.500đ
495.000đ (-30%)
5 (2)
22 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá Disney|PNJ TinkerBell XMXMY060022
577.500đ
825.000đ (-30%)
5 (3)
28 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey & Minnie 0000W000172
7.203.750đ
8.475.000đ (-15%)
5 (2)
20 đã bán
 
1 2 3