Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060008 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060008 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060008
455.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
9 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTMXH060000 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTMXH060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTMXH060000
695.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
6 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTXMW060001 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTXMW060001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTXMW060001
555.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver ZTXMW060002 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTXMW060002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTXMW060002
555.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
10 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060000 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060000
555.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
19 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060001 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060001
455.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
3 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060002 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZTZTW060002
455.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000128 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000128
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000128
38.477.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
3 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000314 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000314
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000314
5.227.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K Đính ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000003
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000003
28.602.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
2 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002630 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002630
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002630
40.885.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
17 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW001847 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW001847
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW001847
86.706.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001476 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001476
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001476
31.864.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
16 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060383 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060383
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey alone 0000W001139 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey alone 0000W001138 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K Đính đá ECZ Disney|PNJ Minnie alone XM00H000061 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K Đính đá ECZ Disney|PNJ Minnie alone XM00H000061
2.491.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
50 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Disney|PNJ Minnie alone 0000W001137 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver Kim Bảo Như Ý 0000Y000033 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver Kim Bảo Như Ý 0000Y000033
455.000đ
Quà tặng túi xinh
19 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver Kim Bảo Như Ý 0000Y000032 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver Kim Bảo Như Ý 0000Y000032
395.000đ
Quà tặng túi xinh
80 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000517 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000517
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000545 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001486 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001486
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001301 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001301
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001301
65.200.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
75 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002499
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002499
28.507.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
100 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y002117 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y002117
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
42.520.720đ
48.319.000đ (-12%)
5 (2)
9 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXC000001 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001
11.952.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
5 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ TPXMW000335 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000335
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000335
6.646.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (2)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001299 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001299
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001299
67.200.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
80 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000237 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000237
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000237
6.750.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
43 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015
11.419.940đ
13.279.000đ (-14%)
5 (3)
56 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538
5.825.900đ
6.854.000đ (-15%)
5 (3)
57 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXW000009 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXW000009
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXW000009
4.981.000đ
5.860.000đ (-15%)
5 (2)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJ XMXMC000021 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Family Infinity XMXMC000021
495.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
134 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Family Infinity RBXMC000006 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Family Infinity RBXMC000006
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Family Infinity RBXMC000006
9.687.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
45 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060358 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060358
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060358
32.500.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
44 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060352 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060352
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060352
43.800.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
13 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060285 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060285
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060285
62.900.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 đã bán
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001877 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001877
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001877
86.162.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
5 đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn