Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000222 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000222
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002500 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002500
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514
45.396.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
39 đã bán
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809
24.859.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
41 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294
6.024.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
54 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223
5.298.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
24 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555
5.927.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
42 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva ZTXMY001331 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ Sunnyva ZTXMY001331
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ Sunnyva ZTXMY001331
10.118.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
72 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443
15.162.000đ
5 (3)
23 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Sunnyva XM00Y000005 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Sunnyva XM00Y000005
1.115.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060003
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060003
3.810.000đ
Giảm đến 25% khi mua từ 3 sản phẩm
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097
10.518.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (3)
46 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000143 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000143
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000143
76.478.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
80 đã bán
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806
12.285.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
51 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464
4.366.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
4 (2)
172 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466
5.709.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (1)
91 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465
4.660.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (2)
179 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002334 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002334
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002334
38.708.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
50 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
10.281.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463
7.722.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
69 đã bán
Mề đay Vàng 18K đính Citrine GMCTXMC000011 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011
9.191.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077
18.887.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
65 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
10.394.820đ
12.087.000đ (-14%)
5 (3)
65 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
11.523.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060282
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060282
11.224.000đ
12.200.000đ (-8%)
5 (3)
15 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278
6.771.200đ
7.360.000đ (-8%)
5 (3)
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277
9.807.200đ
10.660.000đ (-8%)
5 (3)
28 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000516 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000516
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000516
7.300.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
94 đã bán
Mặt dây chuyền trẻ em Vàng trắng 10K Disney|PNJ 0000W001073 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền trẻ em Vàng trắng 10K Disney|PNJ 0000W001073
1.446.240đ
1.572.000đ (-8%)
5 (1)
38 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng PNJ 0000W001071 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng PNJ 0000W001070 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ XM00C060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00C060001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00C060001
3.357.500đ
3.950.000đ (-15%)
5 (3)
15 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000924 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000924
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000924
23.344.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
1000+ đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000442 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000442
Vỏ mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000442
33.952.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
179 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
10.087.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
200 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
21.071.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001037 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001037
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001037
41.038.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
126 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
29.916.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
206 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001702 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001702
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001702
100.559.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
14 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001381 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001381
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001381
104.651.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
14 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  4 - 17

Sản phẩm gợi ý cho bạn