Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060309 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060309 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060309
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007070 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007070 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007070
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007069 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007069 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007069
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068
5.479.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
108 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002552 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002552 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002552
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002552
7.465.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
137 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002551 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002551 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002551
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002551
10.557.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
97 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000624 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000624 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000624
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000624
8.624.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
99 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060001 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060001
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060001
8.590.000đ
Giảm đến 25% khi mua từ 3 sản phẩm
5 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000589 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000589 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000589
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000589
8.109.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
77 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002470 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002470 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002470
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002470
8.085.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
70 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376
7.460.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
243 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517
7.888.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
30 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000520 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000520 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000520
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000285 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000285 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000285
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000285
5.275.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
19 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001
10.500.000đ
Giảm đến 25% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
7 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000
12.190.000đ
Giảm đến 25% khi mua từ 3 sản phẩm
4 (3)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000
8.590.000đ
Giảm đến 25% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
10 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá ECZ PNJ XMXMW001795 Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá ECZ PNJ XMXMW001795 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá ECZ PNJ XMXMW001795
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001385 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001385 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001385
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001383 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001383 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001383
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001382 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001382 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001382
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002602 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602
23.637.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
79 đã bán
Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143 Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143
Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143
36.029.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
103 đã bán
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807 Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807
36.120.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
16 đã bán
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000808 Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000808 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000808
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000808
42.193.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
23 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060388 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060388 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060388
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060388
50.000.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
14 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001750 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001750 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001750
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001750
51.822.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
13 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002631 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002631 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002631
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002631
80.619.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
26 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002667 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002667 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002667
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002667
96.660.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
12 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060396 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060396
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060396
14.680.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
28 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060395 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060395
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060395
15.110.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
39 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001386 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001386
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001386
113.204.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
38 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001013 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001013
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001013
110.239.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
12 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060389 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060389
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060389
25.990.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
15 đã bán
Mặt dây chuyền nam Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Kim Long Trường Cửu XM00Y002119 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền nam Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Kim Long Trường Cửu XM00Y002119
Mặt dây chuyền nam Vàng 18K đính đá ECZ PNJ Kim Long Trường Cửu XM00Y002119
31.420.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ PNJ Kim Bảo Như Ý XMXMY006978 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ PNJ Kim Bảo Như Ý XMXMY006978
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ PNJ Kim Bảo Như Ý XMXMY006978
6.793.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
36 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001483 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001483
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001485 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001485
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001488 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001488
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001484 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Kim Bảo Như Ý 0000Y001484
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Kim Bảo Như Ý XMXMY000009 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBDDY000051 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBDDY000051 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBDDY000051
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBDDY000051
6.285.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
16 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ 101 Dalmatians XMXMW002685 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ 101 Dalmatians XMXMW002685 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ 101 Dalmatians XMXMW002685
2.681.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
49 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ 101 Dalmatians XM00H000060 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ 101 Dalmatians XM00H000060 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ 101 Dalmatians XM00H000060
1.996.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
44 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  3 - 17

Sản phẩm gợi ý cho bạn