Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169
25.065.560đ
29.146.000đ (-14%)
5 (9)
324 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167
11.877.900đ
13.974.000đ (-15%)
5 (3)
353 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005863 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005863
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347
8.217.000đ
5 (2)
344 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
8.279.100đ
9.199.000đ (-10%)
5 (3)
168 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
6.559.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005864 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005864
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005864
7.113.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000
6.838.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002197 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002197
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002197
5.398.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y001252 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y001252
Mặt dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y001252
5.531.040đ
6.012.000đ (-8%)
5 (3)
83 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060052 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060052
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060052
18.405.000đ
20.450.000đ (-10%)
5 (3)
1 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18k PNJ 0000W000501 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18k PNJ 0000W000501
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000499 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002047 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ The Little Mermaid DDDDW002047
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ The Little Mermaid DDDDW002047
9.885.500đ
11.630.000đ (-15%)
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
128 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060260 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060260
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060260
13.685.000đ
16.100.000đ (-15%)
5 (2)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016
8.196.550đ
9.643.000đ (-15%)
5 (3)
90 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000576 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000576
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000576
55.568.700đ
61.743.000đ (-10%)
9 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTMXB000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTMXB000001
1.880.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
322 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001857 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001857
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000497 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000497
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000497
35.702.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
54 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTXMB000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTXMB000001
1.931.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
255 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001928 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001928
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027
8.274.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
200 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMX000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Trịnh Collection RBXMX000005
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Trịnh Collection RBXMX000005
6.921.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
23 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Sythetic PNJ ZTXMX000002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá synthetic Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTXMX000002
1.513.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000122 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000122
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000122
31.458.400đ
39.323.000đ (-20%)
5 (3)
14 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000043 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000043
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000043
19.207.200đ
24.009.000đ (-20%)
5 (3)
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001796 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001796
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001796
10.536.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000082 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000082
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000082
12.117.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
98 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000293 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000293
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000293
8.951.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
101 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000028 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000028
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000028
7.104.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
165 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000295 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000295
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000295
8.154.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
159 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000017 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000017
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000017
5.073.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
168 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005124 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005124
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005124
8.216.100đ
9.666.000đ (-15%)
5 (3)
119 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004882 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004882
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004882
6.232.500đ
6.925.000đ (-10%)
5 (3)
124 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001897 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001897
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001897
2.611.200đ
3.072.000đ (-15%)
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMC000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMC000005
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMC000005
12.668.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
30 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300
8.302.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
259 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001900 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001900
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001900
2.664.750đ
3.135.000đ (-15%)
5 (3)
384 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001800 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001800
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001800
18.683.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
366 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001899. Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMW060033 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMW060033
1.165.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
399 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình thiên nga XMXMW060032 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình thiên nga XMXMW060032
1.050.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
325 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình chú mèo XMXMW060031 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình chú mèo XMXMW060031
1.050.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
388 đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn