Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000128 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000545 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060004
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060004
5.490.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
4 (2)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060003
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060003
5.490.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
4 (2)
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ PAXMW000101 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
8.984.000đ
11.230.000đ (-20%)
5 (3)
30 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000516 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000516
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000261 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000261
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000099 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000099
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000065 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000065
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ngọc trai Freshwater PNJ PNJ PF00Y000039 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000510 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000510
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097
8.196.800đ
10.246.000đ (-20%)
4 (3)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai PNJ PAXMC060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMC060000
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000004
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000004
5.277.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
33 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PA00W000008 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PA00W000008
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PA00W000008
5.841.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
35 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K PNJ đính Ngọc trai Freshwater PFXMW000240 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K PNJ đính Ngọc trai Freshwater PFXMW000240
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000020 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000020
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000020
5.261.600đ
6.577.000đ (-20%)
5 (5)
60 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000122 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000122
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000043 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000043
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000082 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000082
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000256 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000256
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000031 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000031
Mặt dây chuyền đính ngọc trai STYLE by PNJ PM00Y000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252
 
1 2