Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001864 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001864
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001864
81.756.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
102 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001553 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001553
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001553
72.080.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
170 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
121.334.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
66 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032
5.781.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
64 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103
6.051.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
67 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ XM00Y060399 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00Y060399
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00Y060399
3.357.500đ
3.950.000đ (-15%)
5 (3)
12 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ XM00Y060398 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00Y060398
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00Y060398
3.950.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
85 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ XM00C060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Minnie XM00C060000
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Minnie XM00C060000
3.918.500đ
4.610.000đ (-15%)
5 (3)
53 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000W000815 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000815
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000815
12.286.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
61 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMX000024 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ NHXMY000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ NHXMY000001
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ NHXMY000001
3.030.300đ
3.367.000đ (-10%)
1 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
117.667.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
53 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Sanrio XM00C060002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00C060002
2.630.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
5 (3)
153 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Sanrio XMXMY063473 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY063473
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000L060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000L060000
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000L060000
16.992.400đ
18.470.000đ (-8%)
5 (3)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060331 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060331
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060331
17.820.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
89 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330
37.230.000đ
43.800.000đ (-15%)
5 (5)
33 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDH060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH060000
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH060000
27.965.000đ
32.900.000đ (-15%)
5 (3)
16 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W060065 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W060065
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W060065
13.311.000đ
15.660.000đ (-15%)
5 (3)
59 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060189 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060189
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060189
56.610.000đ
62.900.000đ (-10%)
5 (3)
20 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002110 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002110
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002110
84.245.400đ
93.606.000đ (-10%)
5 (3)
70 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Euphoria XMXMC000020 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Euphoria XMXMC000020
595.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (1)
30 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060591 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060591
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060591
4.743.000đ
5.270.000đ (-10%)
5 (3)
36 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDY060010 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060010
Mặt dây chuyền Kim tiền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060010
21.500.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
124 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060009 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060009
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060009
10.700.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
159 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060341 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060341
Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060341
18.490.000đ
21.500.000đ (-14%)
5 (3)
190 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060340 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060340
Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060340
10.700.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
238 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW002224 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ Timeless Diamond DDDDW002224
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ Timeless Diamond DDDDW002224
69.419.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
5 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDH000064 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ Timeless Diamond DDDDH000064
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ Timeless Diamond DDDDH000064
10.061.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
49 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172
52.964.100đ
58.849.000đ (-10%)
5 (3)
116 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926
13.083.320đ
14.221.000đ (-8%)
5 (2)
56 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
10.910.820đ
12.687.000đ (-14%)
5 (3)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
4.431.900đ
5.214.000đ (-15%)
5 (3)
53 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060313 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060313
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060313
15.521.000đ
18.260.000đ (-15%)
5 (3)
107 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW002168 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
28.933.840đ
33.644.000đ (-14%)
5 (3)
166 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000995 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
11.071.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
172 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002310 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002310
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002309 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002309
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060327 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060327
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060327
30.500.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
93 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060284 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060284
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060284
12.767.000đ
15.020.000đ (-15%)
5 (20)
198 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264
5.037.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
98 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306
10.647.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052
5.985.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
250 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060048 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060048
687.000đ
1.145.000đ (-40%)
5 (2)
92 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364

Sản phẩm gợi ý cho bạn