Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000020 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000084 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000084 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000084
21.175.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001209 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001209 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDW000073 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDW000073 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDW000073
44.904.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu & Ecode Watch 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAMXW000007 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAMXW000007
7.038.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000545 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000545
10.905.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PS00W060001 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PS00W060001
15.060.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000081 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000081
6.519.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
10.783.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000543 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000543
8.079.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000076 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000076
9.995.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Tahiti Pearl PNJ PTDDW000087 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Tahiti Pearl PNJ PTDDW000087
12.374.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
8.905.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000078 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000078
10.316.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548
8.444.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000090 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000090
24.077.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16