Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030
10.509.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
46 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001232 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Trịnh Collection 0000Y001232
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000593 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000593
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000593
9.230.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ NHNHY000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
2.974.500đ
3.305.000đ (-10%)
5 (3)
23 đã bán
Mặt dây chuyền STYLE by PNJ Active NH00Y000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver ZTXMW060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver ZTXMW060000
375.000đ
Quà tặng túi xinh
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060071 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060071
725.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (2)
189 đã bán
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH000048 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDH000048
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDH000048
8.818.750đ
10.375.000đ (-15%)
5 (2)
333 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001868 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854
12.970.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025
395.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084
7.130.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (8)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001222 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001222
2.749.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001220 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001220
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001220
3.246.000đ
3 (5)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001684 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001684
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001684
40.961.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
21 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249
5.542.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
111 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000502 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000502
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000502
6.452.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004
10.735.500đ
12.630.000đ (-15%)
5 (3)
46 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585
10.718.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000426 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000426
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000530 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001456 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001456
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001456
78.354.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
120 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001721 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001721
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001721
6.255.150đ
7.359.000đ (-15%)
5 (3)
392 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMW060022 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMW060022
417.000đ
695.000đ (-40%)
5 (3)
224 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000462 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000462
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060397 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060397
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060397
3.654.000đ
4.060.000đ (-10%)
5 (2)
319 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001149 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001149
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001149
7.668.000đ
5 (3)
340 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000236 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000236
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
9.037.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
417 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
4.034.950đ
4.747.000đ (-15%)
5 (2)
267 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000557 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000557
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000557
8.469.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
309 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000002
417.000đ
695.000đ (-40%)
5 (3)
14 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000004 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000004
416.500đ
595.000đ (-30%)
5 (1)
68 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000003 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000003
486.500đ
695.000đ (-30%)
5 (6)
38 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001002
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001002
75.570.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
462 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378
6.525.450đ
7.677.000đ (-15%)
5 (2)
288 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001113 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001113
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001113
98.185.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
155 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski PNJ XMXMW001394 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001394
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001395 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001395
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001393 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001393
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001393
2.625.650đ
3.089.000đ (-15%)
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền kim cương Vàng trắng 14K PNJ Sắc Xuân Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Sắc Xuân DDDDW000939
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Sắc Xuân DDDDW000939
54.305.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
202 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000254 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000254
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000254
33.788.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000279 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000279
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000279
41.711.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (6)
2000+ đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn