Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000788 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000788
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000788
3.751.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000791 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000791
2.741.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (14)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000128 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000128
2.950.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258
5.938.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116
923.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000104 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000104
1.272.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000796 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000796
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000796
3.763.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
3.713.000đ
3.950.000đ (-6%)
5 (3)
21 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496
11.674.800đ
12.420.000đ (-6%)
5 (3)
41 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
19.639.420đ
20.893.000đ (-6%)
5 (3)
68 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000995 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
10.406.740đ
11.071.000đ (-6%)
5 (3)
172 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060052 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060052
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060052
19.223.000đ
20.450.000đ (-6%)
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000607 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000607
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000607
15.463.000đ
16.450.000đ (-6%)
5 (3)
104 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000998 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000998
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000998
18.885.540đ
20.091.000đ (-6%)
5 (3)
83 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000258 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000258
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000258
17.767.880đ
18.902.000đ (-6%)
5 (3)
42 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
8.665.860đ
9.219.000đ (-6%)
5 (3)
167 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733
8.999.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
6.574.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000999 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000999
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000999
5.280.920đ
5.618.000đ (-6%)
5 (3)
99 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000597 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000597
Mặt dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000597
9.693.280đ
10.312.000đ (-6%)
5 (3)
145 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000
6.880.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18k PNJ 0000W000501 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18k PNJ 0000W000501
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18k PNJ 0000W000501
3.827.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
485 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000499 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000499
2.198.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000429 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000429
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000429
4.681.000đ
Giảm 8% khi mua từ 2 sản phẩm
5 (3)
330 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001796 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001796
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001796
10.514.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001850 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001850
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001850
13.909.180đ
14.797.000đ (-6%)
5 (3)
216 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854
12.970.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000463
7.722.000đ
Giảm 8% khi mua từ 2 sản phẩm
5 (2)
66 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000260 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000260
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000260
9.062.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000273 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000273
2.963.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
5.858.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (33)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
8.066.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng Ý 18K Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000120
2.024.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000127 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000127
1.564.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801
4.620.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
3.516.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
4.184.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000256 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000256
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000256
3.122.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000795 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000795
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000795
4.824.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán