Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW004533
31.126.480đ
35.371.000đ (-12%)
5 (3)
12 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính đá Garnat PNJ GNXMW000016
7.369.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
40 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW011205
33.084.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (2)
96 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW011160
46.728.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
13 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000147
11.786.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
21 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003768
8.498.300đ
9.998.000đ (-15%)
5 (4)
240 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000501
40.406.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (2)
5 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000554
32.872.400đ
37.355.000đ (-12%)
5 (2)
23 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000553
36.146.880đ
41.076.000đ (-12%)
4 (2)
8 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Amethyst Disney|PNJ Tangled ATXMX000004
5.682.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (2)
33 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Amethyst Disney|PNJ Tangled ATXMX000002
5.464.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (4)
34 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Amethyst Disney|PNJ Tangled ATXMH000003
5.133.150đ
6.039.000đ (-15%)
5 (4)
35 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060303
63.240.000đ
74.400.000đ (-15%)
228 đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY008566
15.660.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (5)
147 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001174
34.498.640đ
39.203.000đ (-12%)
5 (4)
17 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008398
13.415.140đ
15.599.000đ (-14%)
5 (4)
71 đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K PNJ XMXMY008567
14.740.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (4)
148 đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY008565
15.097.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
163 đã bán
Nhẫn nam Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003810
11.897.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
67 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001165
33.148.720đ
37.669.000đ (-12%)
5 (4)
13 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008400
9.002.700đ
10.003.000đ (-10%)
5 (5)
77 đã bán
Nhẫn Nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003770
9.931.280đ
11.548.000đ (-14%)
5 (4)
265 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003776
5.713.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (5)
447 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003772
9.117.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng Trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000500
36.609.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (5)
18 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001173
44.684.640đ
50.778.000đ (-12%)
5 (4)
10 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001167
32.109.440đ
36.488.000đ (-12%)
5 (4)
13 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001163
31.555.920đ
35.859.000đ (-12%)
5 (4)
9 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001162
34.702.800đ
39.435.000đ (-12%)
5 (4)
9 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001161
35.646.160đ
40.507.000đ (-12%)
5 (4)
9 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000005
10.109.900đ
11.894.000đ (-15%)
5 (5)
13 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000549
34.841.840đ
39.593.000đ (-12%)
5 (4)
9 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003774
6.103.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003802
11.376.900đ
12.641.000đ (-10%)
5 (5)
230 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003777
5.749.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ Sunlover XMXMW003945
4.488.278đ
Mua combo 2 nhẫn giảm 8%
5 (2)
2 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ Sunlover XMXMW003944
2.883.000đ
Mua combo 2 nhẫn giảm 8%
5 (4)
14 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ Sunlover XM00W001391
3.366.000đ
Mua combo 2 nhẫn giảm 8%
5 (2)
4 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver Family Infinity XMXMH000047
565.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
159 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Minnie XMXMH060000
2.703.000đ
3.180.000đ (-15%)
5 (4)
63 đã bán
Nhẫn nam Vàng Trắng 18K đính đá Topaz PNJ TPXMW000601
33.045.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
17 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ PNJ RBMXC000002
38.867.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXY000020
16.839.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
2 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Tangled XMXMY009245
4.372.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (5)
98 đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Blog & Tips