Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY067159
9.890.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (4)
169 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY004689
6.837.000đ
5 (7)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY004691
7.287.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001266
8.213.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY004688
6.708.000đ
5 (8)
458 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY004551
6.946.000đ
5 (4)
445 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY004547
7.834.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001790
5.698.400đ
7.123.000đ (-20%)
5 (5)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001791
7.325.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002385
5.832.000đ
7.290.000đ (-20%)
5 (5)
342 đã bán
Nhẫn vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002387
6.690.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY003072
7.067.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002388
6.472.000đ
8.090.000đ (-20%)
5 (4)
334 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001707
4.534.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá màu đỏ PNJ ZTXMY000290
7.677.200đ
9.032.000đ (-15%)
5 (8)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000829
2.587.000đ
5 (17)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000830
2.941.000đ
5 (50)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000832
3.093.000đ
5 (45)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000001
4.682.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001673
4.653.000đ
5 (14)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001674
4.058.000đ
5 (15)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001720
4.657.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001712
5.879.000đ
5 (31)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001671
5.408.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY008568
18.157.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
56 đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY008566
15.664.250đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (5)
138 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008398
15.804.000đ
5 (4)
64 đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K PNJ XMXMY008567
14.793.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (4)
139 đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY008565
15.174.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (4)
152 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008499
5.582.400đ
6.978.000đ (-20%)
5 (4)
89 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008399
12.082.000đ
5 (3)
53 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY007521
10.312.000đ
12.890.000đ (-20%)
5 (3)
26 đã bán
 
1 2 3 4 5