Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Y002885
3.469.000đ
89 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W001594
4.028.618đ
4 (2)
60 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng 18K PNJ 0000W002495
5.801.400đ
6.446.000đ (-10%)
5 (4)
191 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002490
7.334.100đ
8.149.000đ (-10%)
5 (4)
102 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá ECZ PNJ Euphoria XMMXW000002
7.551.000đ
8.390.000đ (-10%)
4 (1)
45 đã bán
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Y002427
5.676.300đ
6.307.000đ (-10%)
5 (4)
160 đã bán
Nhẫn Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008158
8.113.000đ
5 (5)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000956
6.541.200đ
7.268.000đ (-10%)
5 (4)
91 đã bán
Nhẫn Nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C000577
12.107.000đ
5 (4)
116 đã bán
Nhẫn Nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C000579
20.136.000đ
5 (3)
93 đã bán
Nhẫn cưới Nam Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W002375
8.616.600đ
9.574.000đ (-10%)
5 (3)
157 đã bán
Nhẫn cưới Nam Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W002374
6.971.400đ
7.746.000đ (-10%)
5 (4)
99 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W002373
5.058.900đ
5.621.000đ (-10%)
5 (4)
91 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000930
6.517.020đ
6.933.000đ (-6%)
5 (4)
68 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001475
3.975.300đ
4.417.000đ (-10%)
5 (3)
230 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001741
3.032.000đ
4 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW002402
8.688.600đ
9.654.000đ (-10%)
5 (4)
99 đã bán
Nhẫn kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001919
3.094.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000533
6.509.700đ
7.233.000đ (-10%)
5 (2)
245 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001776
6.123.160đ
6.514.000đ (-6%)
5 (3)
234 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001775
6.009.690đ
6.677.433đ (-10%)
5 (4)
113 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001538
6.036.000đ
5 (2)
51 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001472
5.185.800đ
5.762.000đ (-10%)
5 (4)
145 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001656
5.726.700đ
6.363.000đ (-10%)
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001655
5.684.000đ
5 (4)
405 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001473
4.535.100đ
5.039.000đ (-10%)
5 (4)
338 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW002021
4.938.300đ
5.487.000đ (-10%)
5 (8)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001343
4.962.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001471
4.453.000đ
5 (6)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001469
5.081.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001470
3.929.400đ
4.366.000đ (-10%)
5 (8)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000225
2.630.000đ
4 (8)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001427
4.683.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001040
5.364.000đ
5 (7)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001341
5.532.000đ
5 (8)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001339
3.633.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001257
4.938.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
 
1 2