Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ The Moment DDDDY000728
25.709.100đ
30.246.000đ (-15%)
5 (2)
73 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDC001273
8.697.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (5)
138 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DD00W003597
12.897.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
480 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey DD00W003598
6.162.500đ
7.250.000đ (-15%)
5 (1)
115 đã bán
Nhẫn Kim cương vàng 18K Disney|PNJ Beauty & The Beast DD00H000361
10.823.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
4 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007939
8.037.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
126 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001259
56.432.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
30 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Hoa của Mẹ DDDDW008936
37.847.920đ
43.009.000đ (-12%)
5 (2)
151 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDC001106
13.053.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
275 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDW007498
17.878.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW007929
12.184.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (2)
279 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDH000344
28.768.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000185
100.170.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
91 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDC001170
45.002.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (4)
146 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDH000343
27.394.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDW008741
131.494.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
68 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ DDDDW007931
18.445.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
373 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DD00X000287
12.430.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (2)
367 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DD00C000923
8.993.850đ
10.581.000đ (-15%)
5 (4)
154 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001827
102.082.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
89 đã bán
Nhẫn Kim Cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001135
99.813.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
124 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDY000585
23.254.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (1)
212 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001224
124.399.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
160 đã bán
Nhẫn Kim tiền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007924
20.386.300đ
23.705.000đ (-14%)
5 (4)
241 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDY000574
23.726.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002759
61.899.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
86 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000476
5.667.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
275 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006782
86.949.900đ
102.294.000đ (-15%)
5 (4)
106 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006781
142.700.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (6)
277 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001592
81.889.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
250 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W003117
43.684.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
33 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006294
100.942.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (10)
189 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002892
22.826.750đ
26.855.000đ (-15%)
5 (6)
202 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005084
77.993.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (6)
371 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005119
86.275.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (5)
162 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000564
107.707.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (4)
500+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001226
15.266.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000287
41.626.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005036
104.658.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
114 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002893
51.899.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (6)
187 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006296
81.371.700đ
90.413.000đ (-10%)
5 (7)
72 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00H000294
73.876.050đ
86.913.000đ (-15%)
5 (5)
100 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002894
44.466.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (10)
469 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006290
16.358.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (9)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDX000128
61.100.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (6)
156 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000616
45.121.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
159 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000803
62.550.000đ
69.500.000đ (-10%)
5 (4)
192 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005086
46.636.480đ
52.996.000đ (-12%)
5 (9)
162 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16