Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ The Moment DDDDY000728
25.832.700đ
28.703.000đ (-10%)
5 (2)
65 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Hoa của Mẹ DDDDW008936
38.155.500đ
42.395.000đ (-10%)
5 (2)
126 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDC001106
11.235.840đ
12.768.000đ (-12%)
5 (3)
250 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW007929
10.428.000đ
11.850.000đ (-12%)
5 (2)
245 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000185
99.475.000đ
5 (2)
86 đã bán
Nhẫn Nam Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ True Love DD00W003328
7.776.000đ
8.640.000đ (-10%)
5 (3)
174 đã bán
Nhẫn Kim tiền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007924
20.828.700đ
23.143.000đ (-10%)
5 (4)
219 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007539
53.280.000đ
59.200.000đ (-10%)
5 (3)
86 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006782
91.103.400đ
101.226.000đ (-10%)
5 (4)
92 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006294
100.420.000đ
5 (10)
160 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002892
23.807.700đ
26.453.000đ (-10%)
5 (6)
191 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000564
105.670.000đ
4 (4)
463 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006296
80.919.000đ
89.910.000đ (-10%)
5 (7)
64 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00H000294
77.425.200đ
86.028.000đ (-10%)
5 (5)
88 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006290
15.959.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000135
93.634.000đ
5 (4)
39 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16