Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001171
38.898.640đ
44.203.000đ (-12%)
16 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001172
52.681.500đ
58.535.000đ (-10%)
19 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000554
32.872.400đ
37.355.000đ (-12%)
5 (2)
23 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000553
36.146.880đ
41.076.000đ (-12%)
4 (2)
8 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Amethyst Disney|PNJ Tangled ATXMH000003
5.133.150đ
6.039.000đ (-15%)
5 (4)
35 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001174
34.498.640đ
39.203.000đ (-12%)
5 (4)
17 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001165
33.148.720đ
37.669.000đ (-12%)
5 (4)
13 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001173
44.684.640đ
50.778.000đ (-12%)
5 (4)
10 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001167
32.109.440đ
36.488.000đ (-12%)
5 (4)
13 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001163
31.555.920đ
35.859.000đ (-12%)
5 (4)
9 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001161
35.646.160đ
40.507.000đ (-12%)
5 (4)
9 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000549
34.841.840đ
39.593.000đ (-12%)
5 (4)
9 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ DNA ZTZTC000002
5.273.100đ
5.859.000đ (-10%)
5 (2)
14 đã bán
Nhẫn Nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001168
37.282.080đ
42.366.000đ (-12%)
5 (2)
19 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001158
26.248.060đ
30.521.000đ (-14%)
5 (3)
9 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001154
30.572.080đ
34.741.000đ (-12%)
5 (4)
21 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000556
32.127.920đ
36.509.000đ (-12%)
5 (4)
7 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000555
24.909.900đ
28.965.000đ (-14%)
5 (4)
12 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000552
30.961.040đ
35.183.000đ (-12%)
5 (4)
7 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000547
26.305.680đ
30.588.000đ (-14%)
5 (4)
10 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000544
29.942.000đ
34.025.000đ (-12%)
5 (4)
10 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000546
25.665.840đ
29.844.000đ (-14%)
5 (4)
14 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ PNJ TPXMW000216
12.218.880đ
14.208.000đ (-14%)
5 (4)
17 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000021
37.422.950đ
44.027.000đ (-15%)
5 (3)
11 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
10.910.820đ
12.687.000đ (-14%)
5 (3)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
4.431.900đ
5.214.000đ (-15%)
5 (3)
53 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000021
10.484.260đ
12.191.000đ (-14%)
5 (2)
65 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000502
19.959.740đ
23.209.000đ (-14%)
5 (19)
14 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000061
7.210.800đ
12.018.000đ (-40%)
5 (4)
34 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000033
12.432.600đ
20.721.000đ (-40%)
5 (3)
8 đã bán
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBDDY000245
14.085.600đ
23.476.000đ (-40%)
5 (4)
30 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000479
17.740.940đ
20.629.000đ (-14%)
5 (21)
55 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000501
13.934.400đ
23.224.000đ (-40%)
5 (4)
16 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Sapphire PNJ SP00Y000070
10.030.180đ
11.663.000đ (-14%)
5 (4)
220 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016
8.196.550đ
9.643.000đ (-15%)
5 (3)
90 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000012
15.073.220đ
17.527.000đ (-14%)
5 (3)
100 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000046
11.039.820đ
12.837.000đ (-14%)
5 (3)
101 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000049
8.352.950đ
9.827.000đ (-15%)
5 (4)
83 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000048
8.416.700đ
9.902.000đ (-15%)
5 (4)
69 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001034
12.409.800đ
14.430.000đ (-14%)
23 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMC000017
10.442.400đ
17.404.000đ (-40%)
10 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000460
12.476.880đ
14.508.000đ (-14%)
5 (64)
104 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000021
9.929.560đ
11.546.000đ (-14%)
5 (4)
73 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000329
10.533.280đ
12.248.000đ (-14%)
5 (4)
75 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000328
10.221.960đ
11.886.000đ (-14%)
31 đã bán
 
1 2 3
 

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Blog & Tips