Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Màu đá chính
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000006
6.410.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
14 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000025
8.435.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
29 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000024
6.477.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
25 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Kim Bảo Như Ý CTXMY000074
27.579.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
33 đã bán
Lắc tay Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Kim Bảo Như Ý TPMXW000015
12.821.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
45 đã bán
Lắc tay cưới Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Trầu Cau RBMXY000023
32.949.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
30 đã bán
Lắc tay Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000046
19.782.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
42 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPXMW000097
10.042.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
135 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Citrine Disney|PNJ Beauty & The Beast CTMXY000004
6.867.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
101 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00W000010
7.802.150đ
9.179.000đ (-15%)
5 (3)
24 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000015
35.880.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
1 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000021
10.276.500đ
12.090.000đ (-15%)
5 (2)
64 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000020
29.120.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
218 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Power of Nature TPXMW000089
39.765.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000163
43.414.600đ
51.076.000đ (-15%)
5 (3)
42 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000085
17.074.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
3 (3)
459 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
30.887.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
205 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000145
31.711.800đ
37.308.000đ (-15%)
5 (3)
118 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000154
35.094.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
203 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000010
34.644.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
268 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBMXY000009
31.059.000đ
36.540.000đ (-15%)
5 (2)
81 đã bán
Lắc Vàng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPMXW000003
12.381.950đ
14.567.000đ (-15%)
5 (3)
292 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000076
25.362.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
281 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000075
32.611.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
141 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000074
31.325.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
191 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000072
31.493.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
405 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000147
34.708.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
159 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000143
37.973.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
243 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000054
29.035.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
196 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000052
28.066.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
415 đã bán
Lắc tay cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000065
21.314.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
463 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000001
18.446.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000049
107.975.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
63 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000045
184.279.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
3 (5)
97 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000020
23.491.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000117
7.253.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000001
7.861.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (16)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000021
19.702.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000020
22.374.550đ
26.323.000đ (-15%)
5 (3)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000032
28.546.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ Ngọc Yêu Thương PFXMW000002
19.220.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
136 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000028
7.362.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
500+ đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000116
6.572.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
427 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DD00W000035
5.285.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán