Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552
7.876.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
7.278.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (10)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000379 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000379
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000379
10.530.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (5)
467 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378
6.525.450đ
7.677.000đ (-15%)
5 (2)
288 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282
9.798.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
293 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
11.147.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
242 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
9.487.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (12)
342 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
10.255.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (15)
327 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000383 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000383
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000383
6.765.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (16)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000382 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000382
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000382
6.272.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (15)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
14.843.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
6.376.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
7.125.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
5.988.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (10)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
9.966.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
7.592.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300
8.302.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
259 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000356 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000356
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000356
8.368.250đ
9.845.000đ (-15%)
5 (3)
105 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389
Mặt dây chuyền Vàng 14K Đính đá Sapphire Disney|PNJ Peter Pan SPXMW000214 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214
5.221.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
6.356.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
51 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
10.170.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
10 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002
7.176.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314
7.094.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
12 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXC000001 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001
11.952.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
5 đã bán
Mề đay Vàng 18K đính Citrine GMCTXMC000011 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011
9.191.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ TPXMW000335 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000335
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000335
6.646.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (2)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000237 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000237
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000237
6.750.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
43 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXW000009 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXW000009
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXW000009
4.981.000đ
5.860.000đ (-15%)
5 (2)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
10.281.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm Thạch PNJ JDXMY000225 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm Thạch PNJ JDXMY000225
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000399 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000399
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000399
4.954.800đ
8.258.000đ (-40%)
5 (3)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPSPW000003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPSPW000003
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPSPW000003
26.596.360đ
30.926.000đ (-14%)
5 (3)
19 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000008 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000008
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000008
9.132.400đ
10.744.000đ (-15%)
5 (3)
41 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
10.910.820đ
12.687.000đ (-14%)
5 (3)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
4.431.900đ
5.214.000đ (-15%)
5 (3)
53 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306
10.647.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000018 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000018
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000018
8.572.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016
8.196.550đ
9.643.000đ (-15%)
5 (3)
90 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000574 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000574
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000574
13.820.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
61 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBDDC000018 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBDDC000018
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBDDC000018
8.996.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (2)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBDDC000019 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBDDC000019
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBDDC000019
17.729.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
18 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBDDC000017 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBDDC000017
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBDDC000017
11.213.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
15 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027
8.274.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
199 đã bán
 
1 2 3