Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 14K Đính đá Sapphire Disney|PNJ Peter Pan SPXMW000214 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214
5.237.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
6.356.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
51 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
10.170.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
10 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002
7.176.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314
7.094.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
12 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
10.281.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
25 đã bán
Mề đay Vàng 18K đính Citrine GMCTXMC000011 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ Family Infinity CTXMC000011
9.191.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
10.087.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
200 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
10.910.820đ
12.687.000đ (-14%)
5 (3)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
4.431.900đ
5.214.000đ (-15%)
5 (3)
53 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306
10.647.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000016
8.196.550đ
9.643.000đ (-15%)
5 (3)
90 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000027
8.274.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
200 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMX000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Trịnh Collection RBXMX000005
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Trịnh Collection RBXMX000005
6.917.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
23 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000293 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000293
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000293
8.951.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
101 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000028 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000028
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000028
7.104.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
165 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000017 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000017
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000017
5.075.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
168 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMC000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMC000005
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMC000005
12.668.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
30 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300
8.302.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
259 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030
10.509.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
46 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084
7.130.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (8)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249
5.542.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
111 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004
10.735.500đ
12.630.000đ (-15%)
5 (3)
46 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
4.034.950đ
4.747.000đ (-15%)
5 (2)
267 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000557 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000557
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000557
8.469.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
309 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000378
6.525.450đ
7.677.000đ (-15%)
5 (2)
288 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
11.147.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
242 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
9.487.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (12)
342 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548
8.913.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (9)
364 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
10.255.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (15)
327 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283
8.379.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000383 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000383
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000383
6.765.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (16)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000382 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000382
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Nụ Tầm Xuân TPXMW000382
6.272.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (15)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001101 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001101
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001101
105.296.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
181 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001102 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001102
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001102
89.346.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
342 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBXMW000104 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBXMW000104
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBXMW000104
4.726.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (13)
441 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBXMH000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBXMH000001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBXMH000001
5.161.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (4)
241 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
9.834.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000489 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000489
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000489
8.437.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
7.873.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
447 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXC000001 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Family Infinity CTMXC000001
11.952.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
5 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ TPXMW000335 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000335
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000335
6.646.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (2)
26 đã bán
 
1 2 3