Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây cổ Vàng Trắng 14K Đính đá Topaz PNJ TPXMW000058
14.302.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
23 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000031
12.967.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
17 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXX000003
14.047.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
9 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SPSPX000002
11.528.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
12 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000010
15.074.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
25 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000008
7.732.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
16 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXH000005
12.131.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
13 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K Đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPXMW000062
8.264.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
16 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K Đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPXMW000061
7.344.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
16 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Đính đá Sapphire Disney|PNJ Sleeping Beauty SPDDX000001
22.787.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
17 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Đính đá Peridot Disney|PNJ The Princess and the Frog NP00Y000006
7.319.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
8 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPMXW000031
9.295.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
7 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Ruby Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs RBDDY000007
9.275.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
12 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Audax Rosa RBXMH000001
66.055.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Audax Rosa CTMXC000012
136.244.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
1 đã bán
Dây cổ Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Audax Rosa TPMXW000032
107.476.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
7 đã bán
Dây cổ Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Audax Rosa TPMXW000030
61.373.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
6 đã bán
Dây cổ cưới Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Trầu Cau RBMXY000022
76.136.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (2)
37 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPXMW000052
11.623.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
74 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Amethyst Disney|PNJ Tangled ATXMX000001
8.131.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
22 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Citrine Disney|PNJ Beauty & The Beast CTMXY000018
8.961.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
77 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Amethyst PNJ Family Infinity ATXMH000001
11.343.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
12 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ DNA ZTZTC000002
5.273.100đ
5.859.000đ (-10%)
5 (2)
14 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000055
61.229.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
3 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000017
152.116.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
2 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXY000020
161.566.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
Dây cổ Vàng 18K đính đá Sapphire PNJ SPMXY000004
163.423.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
Dây cổ Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXY000012
141.352.750đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
3 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000001
148.028.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
5 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá Synthetic PNJ Euphoria ZTMXW000017
12.140.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (3)
47 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá Synthetic PNJ Euphoria ZTMXW000016
5.184.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
144 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000049
47.952.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
23 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Citrine Disney|PNJ Beauty & The Beast CT00Y000006
7.562.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
35 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPXMW000051
8.254.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
146 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPXMW000050
7.553.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
147 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPMXW000023
9.625.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
130 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Peridot Disney|PNJ The Little Mermaid NP00W000001
7.108.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
120 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Citrine Disney|PNJ Beauty & The Beast CTXMY000025
7.680.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
129 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Citrine Disney|PNJ Beauty & The Beast CT00Y000005
8.269.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
108 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TP00W000014
9.006.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
114 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000048
11.083.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
72 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Peridot Disney|PNJ The Little Mermaid NPXMW000001
9.142.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
97 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000046
11.039.820đ
12.837.000đ (-14%)
5 (3)
101 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000040
10.347.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
264 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Moon PNJ MOMXH000003
57.152.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (3)
20 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000004
34.337.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (6)
255 đã bán
 
1 2