Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000312
12.399.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
129 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000293
14.008.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000296
9.048.250đ
10.645.000đ (-15%)
5 (5)
217 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMX000004
7.357.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
367 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000291
16.058.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
229 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000290
10.106.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
229 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000140
5.569.200đ
6.552.000đ (-15%)
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000058
7.794.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
487 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000041
10.118.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000052
11.010.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000036
6.770.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000049
7.355.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00W000006
8.566.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000029
6.718.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000060
9.431.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Phượng Hoàng CTXMY000049
8.431.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000033
10.176.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000019
7.471.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000046
7.142.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000033
9.949.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000032
7.465.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (11)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000031
9.523.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000045
6.262.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000027
8.780.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (7)
2000+ đã bán
Bông tai cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000169
14.529.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
315 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000060
11.618.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTZTY000001
16.358.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
104 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000200
12.069.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
6 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K Đính đá Sapphire PNJ SPXMW000222
8.200.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
35 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000199
8.606.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00X000017
3.409.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
42 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000011
6.780.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
14 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000017
5.127.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
41 đã bán
Bông tai Vàng 14K Đính đá synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXH000014
5.485.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
21 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ ZTXMW060006
755.000đ
Ưu đãi 20% khi mua combo trang sức
27 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K Đính đá Topaz PNJ TPXMW000249
7.845.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
11 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K Đính đá Topaz PNJ TPXMW000248
9.157.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
40 đã bán
Bông tai Vàng 14K Đính đá Peridot Disney|PNJ The Princess and the Frog NP00Y000014
5.849.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
6 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Kim Bảo Như Ý CTXMY000197
13.720.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
27 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Kim Bảo Như Ý TPMXW000019
14.872.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
29 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Audax Rosa CTXMC000015
21.332.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
3 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Audax Rosa TPMXW000018
18.655.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
10 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMC000004
10.576.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
10 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBDDC000004
30.642.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
14 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Audax Rosa TPMXW000017
18.703.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
6 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Audax Rosa RBXMH000002
18.161.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 đã bán
Bông tai cưới Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Trầu Cau RBXMY000377
13.422.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
34 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính đá Ganat PNJ GNXMW000002
9.595.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
31 đã bán
 
1 2 3