Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062099
37.710.000đ
41.900.000đ (-10%)
5 (4)
104 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDW060459
33.110.000đ
38.500.000đ (-14%)
5 (3)
5 đã bán
Nhẫn trẻ em Bạc PNJSilver 0000W060019
495.000đ
5 (4)
116 đã bán
Nhẫn trẻ em Bạc PNJSilver 0000W060018
495.000đ
5 (4)
121 đã bán
Nhẫn trẻ em Bạc PNJSilver 0000W060017
495.000đ
5 (4)
135 đã bán
Nhẫn trẻ em Bạc PNJSilver 0000W060016
346.500đ
495.000đ (-30%)
5 (4)
73 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060411
29.670.000đ
34.500.000đ (-14%)
5 (2)
14 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y061121
3.336.000đ
4.170.000đ (-20%)
5 (3)
195 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY069083
2.543.200đ
3.179.000đ (-20%)
5 (3)
148 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y061120
3.512.000đ
4.390.000đ (-20%)
5 (3)
174 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY069082
2.896.000đ
3.620.000đ (-20%)
5 (4)
117 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ DNA ZTMXY000095
3.486.500đ
3.670.000đ (-5%)
5 (2)
22 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000L060003
15.272.000đ
16.600.000đ (-8%)
5 (4)
2 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000266
3.571.840đ
5.581.000đ (-36%)
5 (3)
46 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003698
4.998.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
326 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ ZTXMY002512
5.668.425đ
6.298.250đ (-10%)
5 (4)
3 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000L060001
11.932.400đ
12.970.000đ (-8%)
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000L060000
8.188.000đ
8.900.000đ (-8%)
4 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060424
29.520.000đ
36.900.000đ (-20%)
5 (4)
22 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060422
17.520.000đ
21.900.000đ (-20%)
5 (3)
24 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060421
16.720.000đ
20.900.000đ (-20%)
5 (4)
25 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060419
21.200.000đ
26.500.000đ (-20%)
5 (2)
49 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060418
19.120.000đ
23.900.000đ (-20%)
5 (3)
45 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060417
15.296.000đ
23.900.000đ (-36%)
5 (3)
48 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060415
23.920.000đ
29.900.000đ (-20%)
5 (4)
10 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062234
54.320.000đ
67.900.000đ (-20%)
5 (4)
10 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003427
3.902.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (4)
399 đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Blog & Tips