Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062472
114.320.000đ
142.900.000đ (-20%)
8 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062471
61.520.000đ
76.900.000đ (-20%)
5 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060085
77.440.000đ
96.800.000đ (-20%)
4 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060272
31.920.000đ
39.900.000đ (-20%)
18 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060104
58.320.000đ
72.900.000đ (-20%)
20 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060281
17.520.000đ
21.900.000đ (-20%)
278 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000528 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000528
2.127.220đ
2.263.000đ (-6%)
121 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060419
27.701.800đ
29.470.000đ (-6%)
109 đã bán
Bông tai Vàng 10K PNJ 0000Y002620
4.264.780đ
4.537.000đ (-6%)
5 (4)
30 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002206
68.708.800đ
85.886.000đ (-20%)
5 (4)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000097
8.196.000đ
10.245.000đ (-20%)
4 (3)
43 đã bán
Bông tai Vàng 10K PNJ 0000Y002619
2.340.480đ
2.544.000đ (-8%)
5 (3)
34 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW000576
52.842.400đ
66.053.000đ (-20%)
4 (2)
8 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000308
6.145.920đ
9.603.000đ (-36%)
5 (2)
19 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063367 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063367
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063367
14.072.000đ
17.590.000đ (-20%)
5 (1)
22 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060011
4.792.000đ
5.990.000đ (-20%)
4 (4)
33 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060005
3.833.600đ
5.990.000đ (-36%)
5 (4)
21 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW004533
27.541.600đ
34.427.000đ (-20%)
5 (3)
10 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW001055
22.715.100đ
25.239.000đ (-10%)
5 (4)
6 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060507
20.534.400đ
22.320.000đ (-8%)
5 (3)
26 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001
11.432.960đ
17.864.000đ (-36%)
5 (3)
18 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000592
35.420.000đ
44.275.000đ (-20%)
5 (4)
103 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060402
46.160.000đ
57.700.000đ (-20%)
4 (2)
27 đã bán
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060181 Chưa kèm dây chuyền Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
46.870.000đ
54.500.000đ (-14%)
5 (3)
73 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
9.665.600đ
12.082.000đ (-20%)
5 (3)
58 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005522
6.357.600đ
7.947.000đ (-20%)
5 (4)
60 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005520
7.887.200đ
9.859.000đ (-20%)
5 (4)
60 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005519
8.269.650đ
9.729.000đ (-15%)
5 (4)
59 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ PAXMW000101 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
8.984.000đ
11.230.000đ (-20%)
5 (3)
29 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000005
7.296.000đ
11.400.000đ (-36%)
5 (5)
8 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283
7.074.800đ
7.690.000đ (-8%)
5 (3)
11 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060281 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060281
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060281
6.467.600đ
7.030.000đ (-8%)
5 (3)
23 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060280 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060280
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060280
6.872.400đ
7.470.000đ (-8%)
5 (3)
34 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng PNJ 0000Y060279 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060279
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060279
5.354.400đ
5.820.000đ (-8%)
5 (3)
11 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278
6.771.200đ
7.360.000đ (-8%)
5 (3)
12 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277
9.807.200đ
10.660.000đ (-8%)
5 (3)
26 đã bán
Lắc tay Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000403
18.207.000đ
21.420.000đ (-15%)
5 (5)
72 đã bán
Hạt Charm Vàng 18K PNJ 0000Y060310
7.074.800đ
7.690.000đ (-8%)
4 (1)
16 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002235
4.788.800đ
5.986.000đ (-20%)
5 (4)
118 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003434
5.061.600đ
6.327.000đ (-20%)
5 (4)
61 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ ZTXMY000447
10.230.550đ
10.769.000đ (-5%)
5 (3)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ XM00C060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00C060001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00C060001
3.673.500đ
3.950.000đ (-7%)
5 (3)
12 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060981
35.910.000đ
39.900.000đ (-10%)
5 (4)
15 đã bán
Nhẫn Vàng 10K STYLE By PNJ Active 0000Y002537
3.887.400đ
4.092.000đ (-5%)
5 (4)
10 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Blog & Tips