Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây cổ Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000450
53.354.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
34 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002073
30.418.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
30 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006396
10.521.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
28 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006395
10.635.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
122 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006394
6.493.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
82 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000754
24.164.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
75 đã bán
Hạt Charm Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000044
7.182.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
50 đã bán
Vòng tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY062505
33.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
41 đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y060477
6.190.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
70 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000756
30.041.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
95 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004845 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004845
12.580.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
66 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005215
7.081.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
184 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY067161
11.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
141 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY067159
8.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
128 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y061086
7.390.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
354 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y061085
7.390.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
3 (4)
183 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY062685 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY062685
5.790.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
83 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004880 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004880
7.560.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
122 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY061339
24.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000699
25.456.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
40 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004415 Chưa kèm dây chuyền
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY062466
9.950.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
113 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY060444
8.350.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
79 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00Y060105
6.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
143 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY060443
6.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
110 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY060442
6.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
95 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Cinderella XMXMY060441
11.500.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
156 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Beauty & The Beast XM00Y060104
5.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
99 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY062465
8.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
148 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00Y061081
3.690.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
216 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00Y061084
3.490.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
87 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00Y061083
2.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
206 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY067158
3.890.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
158 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00Y061082
2.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
173 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Minnie XM00Y060106
6.790.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
56 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XMXMY060463
5.941.500 đ
6.990.000 đ (-15%)
4 (3)
33 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XMXMY060462
5.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
202 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Minnie XMXMY060461
6.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
172 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XMXMY060460
10.500.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
63 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Beauty & The Beast XM00Y060103
6.281.500 đ
7.390.000 đ (-15%)
5 (3)
27 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005717
9.028.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
114 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004417 Chưa kèm dây chuyền
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005721
11.179.000 đ
5 (1)
104 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004050
8.274.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (9)
110 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005720
9.465.300 đ
10.517.000 đ (-10%)
5 (6)
64 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005722
7.926.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
79 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004048
5.982.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
104 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 10