Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001169
5.935.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
32 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000499
8.422.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
32 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001387
5.315.760 đ
5.778.000 đ (-8%)
5 (4)
114 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000900 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000900
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000900
3.481.280 đ
3.784.000 đ (-8%)
5 (37)
345 đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001920
5.720.840 đ
6.086.000 đ (-6%)
5 (20)
365 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000370 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000370
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000370
5.374.640 đ
5.842.000 đ (-8%)
5 (6)
136 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000344
6.276.000 đ
5 (1)
239 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001027
11.524.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
58 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000969
10.581.000 đ
5 (9)
31 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000968
8.673.000 đ
5 (2)
86 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000294 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000294
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000294
5.091.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
49 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000956
5.830.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
225 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060122
11.907.000 đ
5 (2)
305 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000015
13.279.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
339 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000423 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000423
2.088.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000070
18.420.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000167
2.294.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000304
9.482.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258
5.110.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001260
4.260.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (7)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000064
15.958.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
3.524.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000104 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000104
1.105.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001470
3.773.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
492 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000038
12.188.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
131 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000772
6.827.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
206 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060226
15.572.000 đ
5 (2)
198 đã bán
Vòng tay Ximen Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000434
31.220.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Dây cổ Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060034
33.936.000 đ
5 (1)
273 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001328
4.820.000 đ
5 (2)
134 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000212
13.553.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000458
5.664.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000451
3.982.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000672
6.181.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000039
17.270.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395
3.628.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Dây cổ Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000106
28.540.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
349 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001096
5.358.000 đ
5 (1)
159 đã bán
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060110
5.990.000 đ
5 (2)
47 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C060096
10.390.000 đ
5 (8)
17 đã bán
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060107
6.990.000 đ
5 (3)
49 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060189
6.290.000 đ
5 (2)
50 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060187
7.313.000 đ
5 (2)
44 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060188
5.290.000 đ
5 (3)
42 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16