Đóng
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001169
5.288.400 đ
5.876.000 đ (-10%)
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001563 Chưa kèm dây chuyền
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001218
5.793.300 đ
6.437.000 đ (-10%)
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000499
7.246.800 đ
8.052.000 đ (-10%)
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000900 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000900
Bông tai Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001920
5.670.080 đ
6.032.000 đ (-6%)
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000370 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000370
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001027
10.485.000 đ
11.650.000 đ (-10%)
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000296 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000296
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000295 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000295
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000966
7.739.100 đ
8.599.000 đ (-10%)
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000299 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000299
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000297 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000297
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000969
9.533.700 đ
10.593.000 đ (-10%)