Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng (1)
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu

Đang lọc theo: Vàng 18K

Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006671
6.252.000đ
8.336.000đ (-25%)
5 (3)
49 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000332
10.148.250đ
13.531.000đ (-25%)
5 (3)
28 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000032
6.445.800đ
10.743.000đ (-40%)
5 (2)
21 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060409
29.882.600đ
31.790.000đ (-6%)
5 (2)
9 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060348
31.990.000đ
5 (3)
55 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060373
25.990.000đ
5 (2)
67 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y000299
26.942.000đ
5 (3)
46 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000457
8.707.500đ
11.610.000đ (-25%)
5 (3)
72 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000006
8.313.000đ
9.780.000đ (-15%)
5 (2)
Vòng tay Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JD00Y000003
11.718.000đ
15.624.000đ (-25%)
5 (3)
17 đã bán
Nhẫn Vàng 18k đính đá Ruby PNJ RBXMY000994
10.714.500đ
14.286.000đ (-25%)
5 (4)
143 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000992
10.476.000đ
13.968.000đ (-25%)
5 (3)
169 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000426
9.528.750đ
12.705.000đ (-25%)
5 (3)
211 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000951
10.338.000đ
13.784.000đ (-25%)
5 (3)
253 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai FreshWater PNJ PFXMY000136
6.981.900đ
8.214.000đ (-15%)
5 (2)
102 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000114
7.973.850đ
9.381.000đ (-15%)
5 (5)
11 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai FreshWater PNJ PF00Y000018
6.937.700đ
8.162.000đ (-15%)
5 (3)
47 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000209
7.966.200đ
9.372.000đ (-15%)
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000564
10.183.200đ
12.729.000đ (-20%)
5 (3)
456 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000016
7.740.950đ
9.107.000đ (-15%)
2 (1)
36 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000206
7.085.600đ
8.336.000đ (-15%)
5 (5)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000159
11.106.950đ
13.067.000đ (-15%)
5 (3)
74 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000007
20.421.250đ
24.025.000đ (-15%)
5 (3)
3 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006500
11.815.000đ
5 (2)
137 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000971
5.305.500đ
7.074.000đ (-25%)
5 (3)
45 đã bán
Nhẫn vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000210
9.625.400đ
11.324.000đ (-15%)
5 (3)
458 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTZTY000001
12.750.850đ
15.001.000đ (-15%)
5 (3)
96 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000713
18.286.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000712
19.036.000đ
5 (2)
386 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001002
7.822.200đ
13.037.000đ (-40%)
5 (3)
99 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060149 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060149
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060149
19.542.600đ
20.790.000đ (-6%)
5 (3)
37 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002073
27.387.000đ
30.430.000đ (-10%)
5 (3)
45 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Trịnh Collection RBXMY000217
28.144.350đ
33.111.000đ (-15%)
5 (2)
32 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000697
21.124.620đ
22.473.000đ (-6%)
5 (3)
42 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Trịnh Collection RBXMY001038
6.792.000đ
9.056.000đ (-25%)
5 (3)
61 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW002413
10.442.920đ
11.351.000đ (-8%)
5 (3)
104 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000008
34.289.600đ
42.862.000đ (-20%)
5 (3)
29 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Blog & Tips