Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính (1)
Giới tính
Màu chất liệu

Đang lọc theo: Ruby

Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
11.671.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005
7.976.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001002
13.030.000 đ
5 (2)
96 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000148
10.124.000 đ
5 (2)
54 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000012
16.449.000 đ
5 (1)
70 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000028
29.950.000 đ
5 (2)
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000017 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000017
6.927.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
40 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000013
12.943.000 đ
5 (2)
38 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000014
13.389.000 đ
5 (2)
45 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001
15.067.000 đ
5 (2)
42 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001024
10.019.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000142
9.032.000 đ
5 (2)
435 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084
6.694.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (8)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000003
16.005.000 đ
5 (2)
141 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000082 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000082
5.750.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
2 (2)
181 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000140
11.229.000 đ
5 (2)
159 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000002
12.071.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
40 đã bán
 
1 2 3 4 5