Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000007
49.193.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
25 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001
15.874.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
41 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000075
10.705.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
39 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001
15.093.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
43 đã bán
Mặt Dây Chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000560 Chưa kèm dây chuyền Mặt Dây Chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000560
Mặt Dây Chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000560
6.350.400đ
7.056.000đ (-10%)
5 (3)
51 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000561 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000561
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000561
16.347.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
28 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001
8.663.400đ
9.626.000đ (-10%)
5 (3)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552
7.599.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
381 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
8.631.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
204 đã bán
Nhẫn Vàng 18k đính đá Ruby PNJ RBXMY000994
12.870.900đ
14.301.000đ (-10%)
5 (4)
143 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000208
46.076.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
45 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000992
12.588.300đ
13.987.000đ (-10%)
5 (3)
169 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000993
11.331.900đ
12.591.000đ (-10%)
5 (4)
224 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMX000005
8.985.600đ
9.984.000đ (-10%)
5 (1)
72 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMX000006
9.307.800đ
10.342.000đ (-10%)
5 (2)
76 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
10.820.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
169 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000950
13.836.600đ
15.374.000đ (-10%)
5 (3)
254 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
9.046.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (12)
242 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000956
11.457.900đ
12.731.000đ (-10%)
5 (11)
139 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000957
11.770.200đ
13.078.000đ (-10%)
5 (1)
149 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548
8.562.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (9)
257 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000951
12.564.000đ
13.960.000đ (-10%)
5 (3)
253 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000952
12.715.200đ
14.128.000đ (-10%)
5 (17)
195 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
9.818.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (15)
230 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBMXY000027
16.244.100đ
18.049.000đ (-10%)
5 (11)
57 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBMXY000002
20.358.900đ
22.621.000đ (-10%)
5 (8)
37 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16