Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000009 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000009
9.185.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
53 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000456
10.926.000 đ
5 (2)
118 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282
9.329.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (4)
213 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000461
9.663.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283
7.739.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000246 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000246
5.199.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000285 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000285
7.341.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (11)
203 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000053
23.042.650 đ
27.109.000 đ (-15%)
5 (6)
87 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Citrine PNJ CTXMY000235
17.012.000 đ
4 (2)
307 đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Sắc xuân vàng 18K đính đá Citrine Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
6.185.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000181
6.920.000 đ
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000220
15.138.000 đ
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000206
8.334.000 đ
5 (5)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng 18K đính đá Ruby Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
7.335.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000559
8.547.000 đ
5 (8)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000031
8.981.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000068
8.370.800 đ
9.848.000 đ (-15%)
5 (3)
99 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000103
7.422.200 đ
8.732.000 đ (-15%)
5 (3)
84 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
4.551.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
9.790.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
9.680.000 đ
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
8.028.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (5)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
5.690.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (8)
2000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000626
27.286.000 đ
5 (9)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000628
23.916.000 đ
5 (17)
376 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000033
9.672.000 đ
5 (5)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Phượng Hoàng Vàng Trắng 14K đính đá Topaz Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
6.848.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000024
10.836.000 đ
5 (2)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000034
9.924.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000003
49.283.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 10