Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000009 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000009
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000009
8.392.050đ
9.873.000đ (-15%)
5 (3)
72 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000456
11.570.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
204 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000282
9.797.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
286 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000461
10.336.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283
8.377.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000023
27.196.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000246 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000246
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000246
5.427.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
8 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000444
10.221.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
409 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000285 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000285
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000285
7.759.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (11)
263 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000080
37.327.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
142 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000321
8.091.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Citrine PNJ CTXMY000235
18.150.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
4 (3)
351 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
6.369.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000181
7.392.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000220
15.830.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000022
8.498.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
7.590.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000559
9.141.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000031
9.523.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000043
6.015.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000014
7.039.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000002
6.393.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (33)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000103
7.853.150đ
9.239.000đ (-15%)
5 (4)
104 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000004
9.322.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
123 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
4.735.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
9.979.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
10.100.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
5.987.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
2000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000626
29.460.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (9)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000060
9.431.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000049
7.355.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000024
11.489.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000034
8.936.900đ
10.514.000đ (-15%)
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000052
11.010.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000231
8.588.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000215
8.336.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000041
10.118.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000597
25.467.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (7)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTZTY000001
16.358.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
104 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000060
11.622.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000633
13.631.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMW000105
13.823.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
286 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000033
9.282.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
1000+ đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000021
75.185.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
85 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000279
8.475.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000169
14.529.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
314 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000006
54.646.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
3 (3)
403 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000001
18.487.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8