Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá Liquid Cabochon PNJ Sắc Xuân ZTXMW000078
3.070.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000422
13.064.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
164 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Topaz TPXMW000039
21.915.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
109 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000445
11.379.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
40 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000096
39.585.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
110 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000242
31.182.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (2)
251 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire Disney|PNJ Cinderella SP00W000047
10.312.200đ
12.132.000đ (-15%)
5 (4)
197 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000071 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000071
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000071
6.166.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
494 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00W000006
8.569.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000235
28.738.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (5)
197 đã bán
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
7.283.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000080
35.042.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
149 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000079
33.675.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
152 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000285
9.362.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000323
14.577.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000001
17.204.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (18)
487 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000033
9.285.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
1000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000154
19.829.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (8)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000041
7.440.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000049
7.355.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000022
8.498.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000045
6.260.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Sapphire PNJ SPXMY000291
32.011.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (3)
52 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000049
8.282.400đ
9.744.000đ (-15%)
5 (4)
81 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000048
8.451.550đ
9.943.000đ (-15%)
5 (4)
66 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000446
15.021.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
65 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPSPW000001
14.401.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
33 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000460
12.337.750đ
14.515.000đ (-15%)
5 (64)
103 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000459
12.557.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
220 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000457
12.463.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
124 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000021
9.809.000đ
11.540.000đ (-15%)
5 (4)
72 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000041
11.204.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
303 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000040
12.158.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (2)
76 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000161
13.845.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
118 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000159
11.863.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
112 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000012
12.389.600đ
14.576.000đ (-15%)
4 (3)
41 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000034
8.702.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
161 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000014
41.078.800đ
48.328.000đ (-15%)
5 (3)
47 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000466
10.867.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
352 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CT00Y000058
29.140.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (3)
153 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000086
36.627.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
58 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000454
29.461.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (4)
117 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004
10.735.500đ
12.630.000đ (-15%)
5 (3)
45 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
17.313.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
16 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000416
8.990.450đ
10.577.000đ (-15%)
5 (4)
93 đã bán
Nhẫn nam vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000453
25.680.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (4)
333 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 12