Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000075
8.575.200đ
10.719.000đ (-20%)
5 (4)
46 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
Nhẫn Vàng 18k đính đá Ruby PNJ RBXMY000994
14.281.000đ
5 (5)
226 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000208
39.464.650đ
46.429.000đ (-15%)
5 (3)
91 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000992
13.815.000đ
5 (4)
240 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000993
12.608.000đ
5 (5)
343 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000296
6.440.320đ
10.063.000đ (-36%)
5 (5)
203 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMX000006
6.943.449đ
10.849.139đ (-36%)
5 (3)
98 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000950
9.851.520đ
15.393.000đ (-36%)
5 (4)
307 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000010
27.229.750đ
32.035.000đ (-15%)
5 (4)
259 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000951
13.758.000đ
5 (4)
352 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000952
9.040.640đ
14.126.000đ (-36%)
5 (18)
230 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000290
8.154.050đ
9.593.000đ (-15%)
5 (2)
228 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBMXY000009
21.771.520đ
34.018.000đ (-36%)
5 (2)
76 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000188
33.270.700đ
39.142.000đ (-15%)
5 (3)
172 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000178
32.827.000đ
38.620.000đ (-15%)
5 (3)
318 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000818
13.993.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000001
16.889.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000633
13.599.893đ
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000060
11.225.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16