Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000096
32.950.800đ
36.612.000đ (-10%)
5 (2)
72 đã bán
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
6.938.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (10)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
12.477.600đ
13.864.000đ (-10%)
5 (2)
325 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386
12.033.000đ
13.370.000đ (-10%)
5 (3)
187 đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000021
71.785.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
72 đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Phượng Hoàng Vàng Trắng 14K đính đá Topaz Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
6.847.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000028
6.363.900đ
7.071.000đ (-10%)
5 (10)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
5.706.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (8)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
4.545.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000068
8.869.500đ
9.855.000đ (-10%)
5 (3)
99 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000049
9.119.000đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (3)
54 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ TPXMW000077
9.967.100đ
11.726.000đ (-15%)
5 (3)
70 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389
4.499.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
365 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386
6.954.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
128 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000422
11.055.600đ
12.284.000đ (-10%)
5 (1)
105 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
4.565.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
194 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000423
8.502.300đ
9.447.000đ (-10%)
5 (3)
228 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
11.275.200đ
12.528.000đ (-10%)
5 (3)
272 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000383
9.185.400đ
10.206.000đ (-10%)
5 (2)
204 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000022
44.306.250đ
52.125.000đ (-15%)
5 (3)
11 đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz 74731.600 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000163
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000163
6.396.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000150 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000150
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000150
6.350.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000023
28.537.050đ
33.573.000đ (-15%)
5 (3)
19 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000019
14.193.900đ
15.771.000đ (-10%)
5 (3)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16