Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000009
8.251.520đ
12.893.000đ (-36%)
5 (4)
94 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000048
30.114.400đ
37.643.000đ (-20%)
5 (3)
118 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005
8.286.400đ
10.358.000đ (-20%)
5 (3)
87 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089
17.501.600đ
21.877.000đ (-20%)
5 (7)
46 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000226
5.848.000đ
7.310.000đ (-20%)
5 (4)
154 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000197 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000197
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Freshwater Pearl PNJ PFXMW000188
3.892.480đ
6.082.000đ (-36%)
5 (4)
132 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Freshwater Pearl PNJ PFXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000159
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai FreshWater PNJ PFXMY000136
7.055.850đ
8.301.000đ (-15%)
5 (3)
116 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Freshwater Pearl PNJ PFXMW000172
5.616.000đ
7.020.000đ (-20%)
5 (7)
211 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000046
6.617.600đ
10.340.000đ (-36%)
5 (3)
89 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000040
11.056.800đ
13.821.000đ (-20%)
5 (3)
111 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai FreshWater PNJ PF00W000061
6.008.000đ
7.510.000đ (-20%)
5 (3)
131 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000021
14.878.400đ
17.504.000đ (-15%)
5 (3)
158 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000008
23.655.500đ
27.830.000đ (-15%)
5 (3)
102 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ngọc trai Akoya PNJ PNJ PAMXY000003
40.446.000đ
44.940.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ngọc trai Akoya PNJ PNJ PAMXY000002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000002
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000002
25.808.400đ
28.676.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
6 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000134
9.155.200đ
14.305.000đ (-36%)
5 (3)
42 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000150
7.650.560đ
11.954.000đ (-36%)
5 (2)
56 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PNJ PFXMX000016
4.240.800đ
5.301.000đ (-20%)
5 (4)
34 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000290
4.470.400đ
5.588.000đ (-20%)
5 (4)
66 đã bán
Nhẫn Vàng 10K Mother of Pearl STYLE By PNJ Goddesses PM00Y000001
3.845.600đ
4.048.000đ (-5%)
5 (4)
9 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K PNJ đính Ngọc trai Freshwater PFXMW000240 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K PNJ đính Ngọc trai Freshwater PFXMW000240
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000110
17.747.200đ
27.730.000đ (-36%)
5 (5)
38 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000012
4.540.800đ
7.095.000đ (-36%)
5 (4)
79 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060011
4.792.000đ
5.990.000đ (-20%)
4 (4)
33 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060005
3.833.600đ
5.990.000đ (-36%)
5 (4)
25 đã bán
Nhẫn Bạc đính Ngọc trai Freshwater PNJSilver PFXMW000008
542.500đ
775.000đ (-30%)
5 (2)
110 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ PAXMW000101 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
8.984.000đ
11.230.000đ (-20%)
5 (3)
30 đã bán
Dây cổ Bạc đính ngọc trai PNJSilver PF00W000011
1.276.800đ
1.995.000đ (-36%)
5 (3)
70 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000129
20.334.600đ
22.594.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
10 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000128
40.887.900đ
45.431.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
13 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000272
4.322.560đ
6.754.000đ (-36%)
5 (4)
29 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000267
3.427.200đ
5.355.000đ (-36%)
5 (4)
36 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000005
7.296.640đ
11.401.000đ (-36%)
5 (5)
11 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000144
7.628.800đ
11.920.000đ (-36%)
5 (4)
30 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263
Dây cổ Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000052
8.810.400đ
11.013.000đ (-20%)
5 (2)
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000261 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000261
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai FreshWater PNJ PF00W000001
5.991.300đ
6.657.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
145 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000266
3.571.840đ
5.581.000đ (-36%)
5 (3)
46 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000020
8.928.000đ
11.160.000đ (-20%)
5 (3)
32 đã bán
 
1 2
 

Blog & Tips