Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000006 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ hình túi tiền PFXMX000006
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ hình túi tiền PFXMX000006
4.368.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000005
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000005
2.597.600đ
3.056.000đ (-15%)
5 (2)
15 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Freshwater PNJ PFXMW000244
6.478.700đ
7.622.000đ (-15%)
5 (3)
22 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000243
6.139.550đ
7.223.000đ (-15%)
5 (3)
21 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001
5.470.800đ
9.118.000đ (-40%)
5 (3)
34 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000009
10.951.400đ
12.884.000đ (-15%)
5 (3)
86 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000004
6.803.400đ
8.004.000đ (-15%)
5 (2)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000089 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000089
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000089
8.844.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
185 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000136
10.036.800đ
11.808.000đ (-15%)
5 (3)
112 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000048
31.963.400đ
37.604.000đ (-15%)
5 (3)
97 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005
8.805.150đ
10.359.000đ (-15%)
5 (3)
73 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00H000002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00H000002
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00H000002
3.341.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
76 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000094
9.472.000đ
11.840.000đ (-20%)
5 (2)
52 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089
17.497.600đ
21.872.000đ (-20%)
5 (7)
36 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ XMW000086 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ XMW000086
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ XMW000086
8.971.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
175 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000225
5.428.950đ
6.387.000đ (-15%)
5 (6)
116 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000226
6.229.650đ
7.329.000đ (-15%)
5 (3)
124 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000081 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000081
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000081
6.553.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000197 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000197
Dây cổ Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000047
7.058.400đ
8.823.000đ (-20%)
5 (3)
153 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Freshwater Pearl PNJ PFXMW000188
4.845.600đ
6.057.000đ (-20%)
5 (3)
111 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Freshwater Pearl PNJ PFXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000159
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000159
3.545.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
165 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai FreshWater PNJ PFXMY000136
6.981.900đ
8.214.000đ (-15%)
5 (2)
102 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Freshwater Pearl PNJ PFXMW000172
5.963.600đ
7.016.000đ (-15%)
5 (6)
190 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000160 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000160
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000160
4.172.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
123 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 12

Blog & Tips